Eén binnenvaartmeldpunt voor Vlaanderen en Westerschelde vanaf 2021

Binnenschepen in Vlaanderen en op de Westerschelde moeten vanaf 2021 nog maar één keer reis-, lading- en scheepsgegevens melden. Dat gebeurt digitaal. De verschillende ketenpartners rollen tegen die tijd het meldplatform SWINg uit.

SWINg staat voor 'Single Window for Inland Navigation' en is een initiatief van De Vlaamse Waterweg, Port of Antwerp, Haven Oostende, de haven van Zeebrugge, North Sea Port, het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.

Eerst schepen gevarengoed

Het unieke digitale meldplatform moet zorgen voor een administratieve vereenvoudiging voor de binnenschippers. Momenteel moeten zij bij elke autoriteit die ze op hun vaarroute tegenkomen nog telkens dezelfde gegevens melden. In sommige gevallen kan dat digitaal, bij andere via VHF-radio, maar in bepaalde gevallen moet de schipper nog van boord gaan om een formulier af te geven aan het loket. Digitaal melden wordt in principe vanaf januari 2021 verplicht voor schepen met gevarengoed en iets later voor de overige schepen.

Geen extra software

Gegevens naar het meldplatform doorsturen, gebeurt via de bestaande software. Via het platform worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de vaar- en havenautoriteiten op de vaarroute. De uitwisseling van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving (GDPR).

Veiliger en efficiënter

Naast de administratieve vereenvoudiging moet het single window de binnenvaart ook veiliger en efficiënter maken. Minder vaak melden, betekent minder afleiding voor de schipper en dus minder kans op ongevallen. De betrokken autoriteiten kunnen de risico’s op incidenten ook beter inschatten omdat ze op elk ogenblik weten waar welk schip zich met welke lading bevindt. Ook planning van bruggen en sluizen zal dankzij het meldplatform optimaler verlopen.  

Koen Heinen