“Bestelwagens met trekhaak moeten onder km-heffing vallen”

Moeten bestelwagens met een aanhangwagen, die in totaal meer dan 3,5 ton wegen, de kilometerheffing betalen of niet? TLV vindt dat wel. Viapass antwoordt dat het niet moet. Zo dreigt een ontduikingsmogelijkheid te ontstaan.

Ter herinnering: alle voertuigen boven de 3,5 ton moeten de kilometerheffing voor vrachtwagens betalen. Men verwacht dat veel lichte trucks daarom vervangen zullen worden door grote bestelwagens met een MTM van 3,499 ton. Dat zal in het Brusselse naar alle waarschijnlijkheid een belangrijk fenomeen worden, omdat daar alle gewest- en gemeentewegen aan de heffing worden onderworpen en een hogere tol zullen moeten betalen.

Tot 9 ton lading

Meer nog: de kans is groot dat veel bedrijven hun vrachtwagen gaan vervangen door een bestelwagen met een aanhangwagen. Deze combinaties (‘samenstellen’ aldus de bewoording van de regelgever) mogen tot een MTM van 12 ton gaan en dus tot circa 9 ton lading vervoeren. Dat kan niet alleen zorgen voor een verslechtering van de mobiliteit in stedelijke omgeving omdat het moeilijker is met een combinatie te rijden, maar ook voor oneerlijke concurrentie.

Zo is een distributietruck van 7,5 ton onderworpen aan de heffing, maar een bestelwagen/aanhangwagencombinatie van hetzelfde gewicht niet. De ene behoeft een vrachtwagenrijbewijs en is onderworpen aan de rij- en rusttijden, de andere niet.

TLV zegt daarom dat de wetgeving consequent moet toegepast worden. Elk motorvoertuig of een samenstelling van voertuigen waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt, moet aan de kilometerheffing onderworpen worden, is de stelling van de vervoerdersvereniging. “Om de oneerlijke concurrentie tegen te gaan, moeten de voertuigen met trekhaak die een combinatie van meer dan 3,5 ton kunnen vormen, ook onderworpen worden aan de kilometerheffing. Ook al betreft het motorvoertuig een bestelwagen van maximaal 3,5 ton, vermits deze combinaties tot 9 ton lading kunnen vervoeren”, klinkt het.

Nefast

“Viapass houdt voorlopig vast aan een andere interpretatie van het decreet. Dat de bestelwagens met trekhaak uitgezonderd zouden blijven, is nefast voor wat men wil bereiken met deze kilometerheffing. Dat men in de communicatie steevast over vrachtwagens spreekt, is dan ook misleidend”, zegt Thomas Kindt, juridisch medewerker van TLV.

“Er is niet alleen het aspect van de oneerlijke concurrentie. Ook de uitstoot per tonkilometer is opmerkelijk hoger wanneer goederen met deze combinaties vervoerd worden. Anderzijds heeft de overstap naar kleinere voertuigen ook een gevolg voor de mobiliteit. Meer voertuigen op de weg betekent nog meer kan op files, iets waar onze sector en alle pendelaars nu reeds onder kreunen”, aldus Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV.

Verhuizers

Een gelijkaardig probleem stelt zich onder andere bij de verhuizers. Voor de kilometerheffing zijn er drie gewichtscategorieën: 3,5 tot 12 ton, 12 tot 32 ton en meer dan 32 ton. Indien een verhuisbedrijf een vrachtwagen van de middelste categorie gebruikt en deze af en toe een ladderlift trekt, kan de combinatie binnen de hoogste categorie vallen en ook dit tarief betalen.

Dat komt omdat op de ‘roze kaart’ de maximaal toegelaten massa met sleep (MTM-S) vermeld wordt. Is die hoger dan 32 ton, dan betaalt men het hoogste tarief. De vraag is dan ook waarom dit principe niet naar de bestelwagens wordt doorgetrokken.

Memorie van Toelichting

Gevraagd naar een reactie, zegt Johan Schoups, administrateur-generaal van het intergewestelijk agentschap Viapass dat de kilometerheffing voor de drie gewesten beheert en bewaakt, dat de decreten/ordonnanties moeten gelezen worden in samenhang met hun Memorie van Toelichting (MvT).

"Men moet de twee lagen bekijken: men moet eerst naar het trekkende voertuig kijken en zien onder welke MTM die valt. Indien die hoger is hoger dan 3.5 ton, dan valt het onder de kilometerheffing en geldt de totale combinatie. Een trailer van 6 ton kan niet op zichzelf rijden en is dus geen ‘voertuig’", legt hij uit.

Tevens wil hij zich uitspreken over de argumentatie van TLV. ”Viapass houdt niet vast aan een interpretatie van de teksten, maar voert de decreten en ordonnanties uit volgens de rationale zoals haar is opgelegd."

Een andere manier om dit uit te leggen is – heel ruw geschetst, toegegeven: voor een bestelwagen is een rijbewijs B (of B+E) nodig, voor een vrachtvoertuig boven de 3,5 ton minimaal een rijbewijs C. De combinaties die men met een rijbewijs B of B+E mag besturen, zijn dus niet onderworpen aan de kilometerheffing.

Bewijs in Zwitserland

Dat dit waarschijnlijk zal leiden tot excessen, wordt in Zwitserland bewezen. Daar is de kilometerheffing voor vrachtvoertuigen (LSVA) eveneens vanaf 3,5 ton geldig, zodat combinaties van bestelwagens en aanhangwagens al jaren regelmatig worden ingezet (foto).

In dat land wordt een combinatie niet onderworpen aan de LSVA zolang het totaalgewicht ervan 7 ton niet overschrijdt.