Belgische transportsector blijf internationaal marktaandeel verliezen

Terwijl het vrachtwagenverkeer op de Duitse snelwegen stijgt, daalt dat van de Belgische trucks. Dat duidt erop dat het marktaandeel van de Belgische vervoerders in het internationaal transport blijft krimpen. “Zorgwekkend”, zegt Philippe Degraef.

“Uit de pas vrijgegeven cijfers van de BAG (Bundesamt für Güterverkehr) blijkt dat de Belgische voertuigen in 2017 1,8% minder Mautkilometers aflegden dan in 2016. Ook al is de daling minder uitgesproken dan de voorgaande jaren, dan nog illustreren deze cijfers dat de Belgische transportsector er nog altijd niet in geslaagd is om uit het dal te kruipen", zegt de directeur van Febetra.

Degraef wijst erop dat die daling tegen de algemene trend ingaat: in totaal is het aantal afgelegde Mautkilometers met 3,3% gestegen. “Bijzonder verontrustend is dat er maar geen einde komt aan de mincijfers die de Belgische wegvervoerders nu al sinds 2010 in de BAG-statistieken laten optekenen. Op tien jaar tijd is het aantal door Belgische vrachtwagens afgelegde Mautkilometers gehalveerd”.

Volgens hem moet de reden niet ver gezocht worden. “Onze Belgische vervoerders zijn, omwille van de torenhoge loonkosten, te duur. Niet alleen ten opzichte van de concurrentie uit de nieuwe lidstaten, maar zelfs ten opzichte van de collega’s uit de buurlanden. En dat is natuurlijk een probleem wanneer zij — zoals dat schering en inslag is — te maken krijgen met verladers of opdrachtgevers die zich eerst en vooral focussen op de prijs en pas daarna op kwaliteit, service, professionalisme, innovatie, duurzaamheid, enzovoort”.

Loonhandicap blijft

“De loonkosthandicap is er, ondanks een aantal positieve maatregelen van de regering Michel, nog wel degelijk. Daarom mag de federale regering nu vooral niet in verkiezingsmodus gaan in de overtuiging dat haar huiswerk af is. Tot het einde van de legislatuur in 2019 moet het herstel van de competitiviteit de absolute topprioriteit blijven”, waarschuwt hij.

Daarom blijven nieuwe structurele maatregelen nodig om de lasten op arbeid en de loonkosthandicap die hieruit voortvloeit, te verminderen. “De terugverdieneffecten mogen niet uit het oog verloren worden. Als onze transporteurs aan concurrentiekracht winnen, zullen ze nieuwe jobs creëren en op die manier de staatskas extra financieren”, klinkt het tot slot.

Philippe Van Dooren