Weging exportcontainers vanaf 1 juli 2016 verplicht

De IMO heeft definitief beslist dat verladers het brutogewicht van exportcontainers die over zee worden vervoerd, vanaf medio 2016 moeten verifiëren. De Nederlandse verladersorganisatie EVO zegt in een eerste reactie daar niet gelukkig mee te zijn.

Het punt stond op de agenda van het Maritime Safety Committee van de IMO, dat zopas in Londen vergaderde. Dat heeft zoals verwacht het licht definitief op groen gezet voor de definitieve invoering van de wereldwijd verplichte ‘weging’ van exportcontainers vanaf 1 juli 2016. Over de weegplicht werd vorig jaar in september eigenlijk al een consensus bereikt, maar de maatregel moest nog officieel bekrachtigd worden.

De verificatie van het brutogewicht kan door de beladen containers ook daadwerkelijk te gaan wegen op een gekalibreerde en gecertificeerde weegbrug of door het gezamenlijk gewicht te gaan berekenen van de container en alles wat er in zit (lading, pallets, verpakkingen, stuwingsmateriaal), geeft EVO aan. Dat laatste moet dan wel gebeuren volgens een berekeningswijze die goedgekeurd is door de bevoegde autoriteiten van het land waar de container is beladen.

Veiligheid verhogen

De verlader moet het juiste totaalgewicht op de transportdocumenten vermelden en tijdig doorgeven aan schip en laadterminal, zodat het stuwplan van het schip conform de opgegeven gewichten wordt opgesteld. Gebeurt dat niet, dan mag een beladen container in principe niet aan boord van het zeeschip geladen worden.

De maatregel moet de veiligheid in de behandeling en het maritiem vervoer van containers verhogen. In het verleden is al te vaak gebleken dat het ware gewicht van beladen containers zwaar kan afwijken van wat op de transportdocumenten staat aangegeven, wat tot gevaarlijke situaties leidt.

Verladersverzet

EVO heeft samen met andere verladersorganisaties jarenlang gestreden tegen deze weegplicht, die het als een belangrijke meerkost beschouwt. EVO raamde die meerkost eerder op 100 miljoen euro voor Nederlandse bedrijven en 8 miljard euro wereldwijd.