Vooruitblik 2020: "Werk samen, digitaliseer, reken niet op overheid"

Samen met een panel van professionals uit transport en logistiek blikte Flows vanochtend vooruit op 2020. Wees maar zeker dat er veel te veranderen staat, is de consensus bij het panel. Of bedrijven en overheden echt klaar zijn, is maar de vraag.

Of 2020 nu echt het eerste jaar is van een nieuw decennium, of het laatste van het voorgaande, aan de opkomst is te merken dat er onder professionals behoorlijk wat interesse is voor de vooruitblik die Flows vanochtend organiseerde. Peter Van Laer, CEO bij BDO België, bijt de spits af met zijn vooruitblik naar het jaar 2020. Het jaar voorspelt woelig te worden: de worstcasesscenario's van brexit, Amerikaanse verkiezingen en Belgische regeringsonzekerheid kunnen Antwerpen 'twee Opelfabrieken' aan tewerkstelling kosten, oftewel achtduizend banen. Op de korte termijn staan de verscheepte volumes van staal en sommige chemicals onder druk. Maar Van Laer roept de aanwezigen vooral op om de blik verder in de toekomst te richten. "Hoewel de digitale golf al enkele jaren bezig is, hebben mensen en bedrijven de toegevoegde waarde ervan nog niet ten volle geabsorbeerd. In de komende jaren zal dat wel gebeuren. Machines naar het voorbeeld van Alexa en Siri zullen ook in de logistieke keten hun intrede doen. Nu is het moment om je digitale en businessarchitectuur op die evolutie af te stemmen. Je moet vandaag dus vér vooruit durven te kijken, en hou een digitale, intergeconnecteerde wereld voor ogen." 

Geen jaar voor business as usual

Daarmee is de toon gezet voor het bredere panelgesprek. 2020 wordt geen jaar voor business as usual, daar zijn de deelnemers het allemaal mee eens. Of je het nu vraagt aan Yves Haud'huyze van Transport Joosen, Steven Polmans van Brussels Airport Company, Kathleen Keuleers van MSC, Geert Pauwels van Lineas of Olivier De Smedt van WeBarge, ze zien allen wel uitdagingen op hun pad voor 2020. Haud'huyze ziet de volumes afnemen en heeft een hard hoofd in de mobiliteitsproblemen die eraan komen als de Oosterweelwerken losbarsten. De uitbreiding van de E313 met 'een paar meter asfalt in de Limburg' kan hem alvast niet bekoren. Ook in de scheepvaart dient 2020 zich woelig aan: zijn scheepswerven en brandstofleveranciers wel klaar om schepen van scrubbers c.q. zwavelarme brandstof te voorzien? 

Hallo overheid? 

Geert Pauwels van Lineas legt een punt op tafel dat bij wel meer panelleden navolging krijgt: de overheden van dit land staan erbij en kijken ernaar, terwijl in omringende landen ambitieuze plannen worden gesmeed in de strijd tegen de klimaatopwarming, in de zoektocht naar nieuwe mobiliteitsoplossingen en de implementering van nieuwe digitale technologieën. Olivier De Smedt stipt aan dat binnenschepen in Antwerpen rekening moeten houden met vertragingen van 24 tot 48 uur. 

Samenwerking tussen privébedrijven dan maar, om de knoop te ontwarren? De nood is hoog, meent Haud'huyze, bijvoorbeeld als het gaat om het afzetten van lege containers op de depots van de grote rederijen. De prille oplossingen om dat transport efficiënter en CO2-vriendelijker te organiseren, dreigen te stuiten op verstrengde cabotageregels

Ongeduld

Ongeduld is er ook bij Steven Polmans: "Beleidsvoerders in België doen weinig meer dan water uit een zinkend bootje scheppen", is het verdict. "Wacht niet op de overheid om oplossingen te zoeken. De files zijn blijkbaar nog niet lang genoeg. Mensen moeten samenwerken in digitale én fysieke zin, en van hun eilandje komen."

Vanuit het publiek maakt Alex Van Breedam (TriVizor) de bemerking dat de tijd van incrementele verandering voorbij is. Het systeem van de 'sharing economy' moet volgens hem ook in de logistiek hier te lande ingang vinden. Polmans pikt in: het zal niet de overheid zijn die die overslag vorm zal geven. "Vlaanderen is te bescheiden en te terughoudend. "Onze arbeiders in het magazijn laten werken met mobiele digitale toepassingen, was niet zo moeilijk. Maar het management piekert soms te lang. Er is een coalition of the willing nodig, mensen die al was het maar vijf procent van hun tijd besteden aan het tot stand brengen van die transformatie over de grenzen van hun eigen bedrijf heen." 

Coalition of the willing 

Pauwels zou alvast van zo'n coalitie deel willen uitmaken, want kleine stapjes helpen de Oosterweelproblemen niet van de baan. "Maar misschien wordt dit jaar wel het begin van de oplossing. De overheden zouden eens een voorbeeld kunnen nemen aan initiatieven rond multimodaliteit in het buitenland."

Was (data)delen niet al lang een toverwoord? Haud'huyze heeft zijn bedenkingen. "De overheden verplichten ons om per vrachtwagen zeven 'kaskes' op te hangen, voor de kilometerheffing in België, Duitsland, Italië, noem maar op. Maar die data mogen niet gebruikt worden om onze chauffeur te helpen zijn stopplaatsen- en tijden optimaal in te lassen. GDPR-regels, zo blijkt. We moeten met de realiteit van datadelen leren leven. Vandaag zijn we nog te bang voor de toepassingen."

Conclusie? Ons panel is zich zeer bewust van de uitdagingen die 2020 brengt op de zeer korte termijn, maar beschouwt het jaar niet als een ultieme mijlpaal. De grote uitdagingen strekken zich uit in de eerste jaren van het komende decennium, of dat nu al op 1 januari 2020 begint of niet. 

Michiel Leen