VEA vervelt tot nationale expediteursorganisatie 'Forward Belgium'

De Antwerpse expediteursvereniging VEA heet vanaf nu Forward Belgium. Niet alleen de naam verandert, ook de structuur wordt aangepast. Forward Belgium is een vereniging voor alle Belgische expediteurs, douanevertegenwoordigers en logistieke spelers.

De metamorfose van de organisatie is ingegeven door noodzaak. "De laatste jaren is gebleken dat het voor kleinere regionale expediteursorganisaties steeds moeilijker werd om zelfstandig te overleven en toegevoegde waarde te blijven bieden aan de leden-bedrijven. Daarom werd besloten om VEA, met haar 170 leden-bedrijven in en rond Antwerpen, om te vormen tot nationale organisatie. Aanverwante organisaties zoals CEB (Confederatie Expediteurs van België), Secorex vzw, AVEV (Algemeen Vlaams Expediteursverbond) en Pool Arex vzw werden ontbonden en ondergebracht in de nieuwe Forward Belgium", deelde de vereniging vanochtend mee. Op de foto: Olivier Schoenmaeckers, directeur van VEA.

Forward Belgium wordt zo de belangenbehartiger van de hele Belgische sector van expediteurs, logistieke dienstverleners en douanevertegenwoordigers. De bestaande 'Antwerpse' kern vergroot haar scope nu naar het nationale vlak. 

Toekomst van het beroep

De regio’s die voordien al deel uitmaakten van CEB (Gent, Zeebrugge, Brussel, Brussels Airport) zullen ook binnen Forward Belgium vertegenwoordigd blijven. Er werden gesprekken opgestart met de luchthaven van Luik. "De nieuwe naam werd gekozen vanuit een internationaal perspectief (Belgian Freight Forwarding Association) maar tevens met een sterke nadruk op de toekomst van het beroep van expediteur", besluiten de initiatiefnemers. 

Michiel Leen