“Scrubbers zijn de oplossing niet”

Een pas verschenen Duits rapport stelt dat scrubbers niet de beste oplossing zijn om de zwaveluitstoot van de scheepvaart te beperken. “De ecologische risico’s worden over het hoofd gezien, de economische voordelen overschat.”

De Naturschutzbund Deutschland (NABU) liet door het Nederlandse onderzoeks- en adviesbureau CE Delft de impact onderzoeken van installaties om zwavel uit de uitlaatgassen van schepen te ‘wassen’. Dergelijke ‘scrubbers’ of rookgasreinigers vormen één van de mogelijke antwoorden op de verstrenging van de zwaveluitstootnorm in de SECA (Sulphur Emission Control Area) die op 1 januari in Noord-Europa van kracht werd.

De resultaten van die studie zijn weinig positief te noemen. “Scrubbers zijn de oplossing niet om de luchtvervuiling door de scheepvaart te reduceren”, luidt de conclusie.

Zeevervuiling

De milieubond betwist niet dat scrubbers hun werk doen.”De zwaveluitstoot in de atmosfeer wordt met meer dan 90% verminderd”, zegt het rapport. Die systemen voldoen doorgaans ook aan de criteria die IMO heeft vooropgezet.

Maar NABU vreest dat luchtvervuiling wordt ingeruild voor zeevervuiling, wanneer met polluenten gecontamineerde waswaters worden geloosd. Landen als België verbieden overigens die praktijk in een zone van enkele mijlen voor de kust. Dat de ‘gesloten’ systemen (waarbij de waswaters in het circuit blijven) in de minderheid zijn, sterkt de organisatie in die overtuiging.

“Niemand heeft de gevolgen van scrubbers op het marien milieu grondig onderzocht. Het kan toch moeilijk een verbetering genoemd worden als schadelijke stoffen die tot dusver de lucht in geblazen werden, nu in zee geloosd worden”, stelt NABU-directeur Leif Miller.

Volgens NABU, dat verder onderzoek en opvolging vraagt, dreigt ook een conflict met Europese regelgeving ter bescherming van het marien milieu.

Niet rendabel

De studie plaatst ook nog vraagtekens bij de economische voordelen van die systemen. Dat vele rederijen niet voor scrubbers gekozen hebben, vindt NABU in dit opzicht een teken aan de wand. “Afhankelijk van het soort scrubber kan het gebruik van zwavelarme brandstof (MGO) duidelijk goedkoper uitvallen als dat van een scrubber en zware stookolie”, concludeert CE Delft uit een gevalstudie.

Scrubbers worden wel interessanter naarmate het prijsverschil tussen MGO en HFO toeneemt. Maar precies het feit dat scrubbers rederijen in staat stellen nog steeds met die HFO te varen in plaats van te investeren in “hoogwaardige brandstoffen en milieuvriendelijke aandrijvingstechnologie”, zit de milieuorganisatie dwars. Zij ziet schepen liever op LNG of scheepsdiesel (in combinatie met roetfilters en katalysatoren) varen.

Uitzondering meer dan regel

De studie bevestigt wel dat scrubbers lang niet de regel zijn. Wereldwijd zouden volgens de studie slechts 80 van de 55.000 handelsschepen met zo’n installatie uitgerust zijn en zijn er bijkomend maar een 300-tal besteld.

De overgrote meerderheid van de om en bij 14.000 schepen die jaarlijks in de Europese SECA varen (zo’n 2.300 zijn daar continu actief, 2.700 andere de helft van de tijd), hebben er de voorkeur aan gegeven de overstap naar MGO te maken. Dat bleek eerder deze maand ook tijdens een recent Interferry-seminarie over dit onderwerp.

Vooral kleinere roroschepen, maar ook offshore dienstvaartuigen en grote cruiseschepen worden met scrubbers uitgerust.

Op 26 maart organiseert Flows Events 'Hoe groen wordt ons zeevervoer?', waar o.a. Paul Kyprianou van Grimaldi Napels zal komen getuigen over de ervaring van Grimaldi met scrubbers. Klik hier voor meer info over het volledige programma.