Kustloodsen weer aan het werk na akkoord over aanwervingen

De kustloodsen hebben na drie weken hun vertragingsacties beëindigd. Dinsdagavond bereikten MDK en de vakorganisaties een akkoord voor bijkomende aanwervingen op korte termijn en voor een ‘objectieve evaluatie’ van multivalentie op lange termijn.

In een gezamenlijke mededeling van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de vakorganisaties, meldt woordvoerder Anne-Sophie Moerman van MDK dat er op dinsdagavond 17 november een akkoord met de kustloodsen werd bereikt. “Er zijn afspraken gemaakt over aanwervingen op korte termijn en een toekomstplan voor toekomstige aanwervingen. Het plan voor de lange termijn zal op tafel gelegd worden na een objectieve evaluatie van de multivalentie.”

“Naar aanleiding van dit akkoord zetten de kustloodsen hun rustacties met onmiddellijke ingang stop en worden inspanningen geleverd om de huidige hinder aan de scheepvaart spoedig weg te werken. Alle partijen betreuren de impact van de acties maar benadrukken de goodwill die aanwezig was om tot een gezamenlijke oplossing te komen zodat de continuïteit van de dienstverlening kan verzekerd worden.”

Multi-inzetbaar

Hopelijk houdt dit akkoord langer stand dan de ‘voorlopige’ overeenkomst die op Wapenstilstand 11 november werd bereikt maar al na twee dagen sneuvelde. Sinds vrijdag 30 oktober voerde de Associatie van Kustloodsen (AvK), gesteund door onder meer ACV-Transcom, bijna onafgebroken een rust- en stiptheidsactie uit protest tegen de plannen om in het Loodswezen ‘multivalentie’ in te voeren. Daardoor zouden de kustloodsen ‘multi-inzetbaar’ worden en niet alleen schepen naar de kusthavens begeleiden maar ook op het terrein van hun collega’s, bijvoorbeeld op de Westerschelde. AvK verzet zich hiertegen omdat er nu al een tekort aan kustloodsen is. Het contingent daalde van 44 naar 33, minder dan het ‘kritisch minimum’ van 34. Bovendien gaan de eerstkomende jaren een aantal mensen met pensioen.

Miljoenen verloren door vertragingen

De acties hebben in de haven van Zeebrugge tot miljoenenverliezen geleid. Dinsdagmorgen telden de leden van bedrijvenverenigingen Apzi-Voka West-Vlaanderen op minder dan drie weken tijd al meer dan duizend uren vertraging op de scheepvaart. Schepen werden afgeleid waardoor terminals en het havenbestuur inkomsten misliepen. Voor schepen die laattijdig aankwamen, tikten de uren wachten van havenarbeiders, sleepdiensten en rederijen aan.

Roel Jacobus