Havenarbeid: Kris Peeters vertrouwt op goede afloop bij Raad van State

Federaal minister van Werk Kris Peeters heeft er alle vertrouwen in dat de Raad van State hem in de procedure rond havenarbeid finaal gelijk zal geven. Voor een definitief arrest is het wellicht wachten tot volgend jaar.

De Raad van State velde vorige week een tussenarrest in de zaak die bedrijven uit de groep Katoen Natie van Fernand Huts tegen de Belgische Staat aanspanden in het dossier van de havenarbeid. De  conclusie was alvast dat de federale overheid wel degelijk bevoegd is om havenarbeid te regelen.

Het door Huts aangevochten koninklijk besluit (KB) – dat vorm geeft aan het akkoord dat Kris Peeters in mei 2016 met bonden en werkgevers kon bewerkstelligen (foto) – blijft daarmee overeind.

“Het gaat om een tussenarrest met betrekking tot het belangrijkste aspect van de zaak en daar zijn we dus alvast in het gelijk gesteld”, onderstreept een woordvoerster van de minister. Zij spreekt van “een zeer grote stap in de richting van de volledige rechtszekerheid”.

Logisch

Dat de Raad van State nu nog laat bekijken of de federale overheid de gewesten niet belet om hun regionale bevoegdheden uit te oefenen – zoals de tegenpartij aanvoerde – is logisch, voegt de woordvoerster toe.

“De Raad van State was procedureel niet in staat om zich nu al over die vraag uit te spreken, aangezien dat element werd ingebracht na het verslag van de auditeur. Deze moet zich dus eerst over dat element buigen. Maar we denken dat we hier niet veel problemen te verwachten hebben. We zien niet in in welke mate de bevoegdheid van de deelstaten zou worden beperkt door het feit dat er een federale erkenningsregeling bestaat.”

Europees fiat

Voor alles wat de conformiteit met de Europese regelgeving aangaat, maakt men zich op het kabinet Peeters blijkbaar weinig zorgen. “Europa zelf vindt dat ons KB conform hun wetgeving is, vandaar de stopzetting van de ingebrekestelling. Het zou dus sterk verbazen dat de Raad van State oordeelt dat onze regelgeving niet conform de Europese is als Europa dat wél vindt."

Lange procedure

Fernand Huts liet gisteren van zijn kant optekenen dat het wachten is of het bijkomend advies dat de Raad aan zijn auditoraat vroeg, nieuwe feiten zal opleveren.

Dat wachten kan even duren, geeft een persmagistraat bij de Raad van State aan. Een advies in een lopende zaak krijgt doorgaans voorrang, maar zelfs dan zal het verder onderzoek en het uitschrijven van een schriftelijk verslag enkele maanden vergen. Daarna krijgen de betrokken partijen nog de tijd om te reageren.

Rekening houdend met die procedure zal de Raad van State wellicht pas begin volgend jaar een finaal arrest kunnen vellen, is de inschatting van de persmagistraat.

Jean-Louis Vandevoorde