Antwerpen haalt dit jaar de kaap van 200 miljoen ton

Aanhoudende groei in het containerverkeer en de toenemende overslag van vloeibare bulk zullen Antwerpen dit jaar een nieuw overslagrecord bezorgen. Opmerkelijk is het feit dat de Scheldehaven ook in de krimpende Far East trade groeit.

Na negen maanden staat de teller van de maritieme overslag in de haven van Antwerpen op 156.515.552 ton om precies te zijn. Dat is 5,5% meer dan vorig jaar en bevestigt de verwachting dat de Scheldehaven dit jaar voor het eerst de kaap van de 200 miljoen ton zal overschrijden.

Containers en vloeibare bulk zorgen andermaal voor de grootste groei. Bij de containers was die groter in aantallen teu (+8% naar 7.265.577 teu) dan in tonnage (+5,4% naar 85,5 miljoen ton), wat dus wijst op een lager gemiddeld gewicht per container. Eén van de verklaringen daarvoor is het feit dat Antwerpen vanaf dit jaar de eerste loshaven is voor een dienst uit het Verre Oosten, wat zeer grote volumes lichtere importlading oplevert.

Trade op Azië

Opmerkelijk is ook dat de Scheldehaven op alle vaargebieden de containervolumes ziet stijgen en dus ook in de krimpende Aziatische trade (+6,2%). Het verband met de herziening van de vaarschema's van de grote allianties is hier al snel gelegd. Het 2M Vessel Sharing Agreement van Maersk Line en MSC heeft nu al twee dubbele calls in Antwerpen van Far East loops en ook de G6 Alliance stuurt intussen een extra dienst met ultra large container ships (ulcs) naar de Scheldehaven.

In de natte bulk werd een groei van 7,9% naar 49,8 miljoen ton genoteerd. De behandeling van aardoliederivaten deed het goed (+4,6% naar 35,3 miljoen ton), maar percentagewijs was er grootste vooruitgang bij de chemicaliën (+23,7% naar 10.669.511 ton).

Steenstorters

Bij de dry bulk was er na negen maanden een bescheiden stijging van 2,4%, maar met bijna 10,5 miljoen ton is het droge massagoed intussen veel minder belangrijk in het totale overslagresultaat dan dat het vroeger was. De behandeling van kolen steeg met 12,8% naar 1,3 miljoen ton en de overslag van zand en grind deed het opvallend goed met +27,7% naar 1,26 miljoen ton. Dat laatste heeft o.a. te maken met de verharding van de kaaien rond het Deurganckdok, waarbij steenstorters (tweede foto) werden ingezet.

Conventioneel

Het roro-verkeer steeg in de eerste drie kwartalen van dit jaar (+2,5% tot 3.46 miljoen ton), maar het aantal behandelde auto’s daalde wel met 9,7% tot 825.312 stuks. Het conventioneel stukgoed ging er met 1,8% op achteruit. Na negen maanden werd 7,3 miljoen ton behandeld. De behandeling van ijzer en staal ging er lichtjes op vooruit: +2,4% tot net geen 5 miljoen behandelde ton. De achteruitgang in het stukgoedsegment is toe te schrijven aan de teruggang in de conventionele behandeling van fruit omwille van de toegenomen containerisatie ervan.

Tussen januari en september liepen 10.786 zeeschepen de Antwerpse haven. Dat waren er 2,5% meer dan vorig jaar en de totale bruto tonnenmaat van deze schepen steeg zelfs met 7,7% naar 271.015.177 BT, omdat er gemiddeld grotere schepen de Westerschelde opvoeren.