Rowan Van Schaeren (Zeevaartschool): "Alleen nog meer zin in gekregen"

Rowan Van Schaeren kwam een jaar geleden aan het hoofd te staan bij de Hogere Zeevaartschool (HZS). Tijd voor een terug- en een vooruitblik. "Er zijn al plannen voor een nieuwe zonneboot."

“Ik heb er alleen maar meer zin in gekregen”, zegt Rowan Van Schaeren van de Hogere Zeevaartschool (HZS), die een jaar geleden directeur werd (links op de foto). “Het is een heel aangenaam jaar geweest voor mij, met veel positieve energie. Er is een goede samenwerking met alle stakeholders, zowel de interne – docenten en studenten – als de externe: overheden en industrie.”

Bouwheer

Van Schaerens grootste uitdaging is op dit moment de vernieuwbouw van de schoolgebouwen. Niet alleen moet er tegen 2021 een state-of-the-art nieuwbouw verrijzen, compleet met simulatoren, een machinekamer en auditoria, ook het beschermde huidige gebouw wordt grondig gerenoveerd. Bij het overzien van dat bouwproces heeft Van Schaeren wel de hulp van zijn voorganger, Patrick Blondé (rechts op de foto). “We zitten wekelijks samen om de voorbereidingen van de bouwwerken te bespreken”, zegt Van Schaeren. “Zo kan ik me focussen op het leiden van onderwijs en onderzoek. Anders hadden de bouwwerken mijn aandacht  constant opgeëist.”

Rouwen om zonneboot

Het zwaarste moment in het afgelopen jaar was het verlies van de zonneboot, die enkele weken geleden uitbrandde. “Organisatorisch waren we goed omringd, de hulpdiensten en verzekeringen deden goed hun werk en buiten de afgebrande boot bleef de schade beperkt. In dat opzicht was het incident goed te managen”, zegt Van Schaeren. “Natuurlijk is in het begin de verslagenheid groot, maar intussen zijn er alweer plannen voor een nieuwe boot. Dat toont toch hoeveel veerkracht onze mensen hebben. Het is op zo’n moment aan mij om de mensen de omkadering te bieden om zo’n project tot een goed einde te brengen.”

Specialisten van morgen

Wat vindt Van Schaeren zelf de grootste les uit het afgelopen jaar als directeur? “De interne werking van de Hogere Zeevaartschool kende ik al, omdat ik er zelf jaren gedoceerd heb. In het afgelopen jaar heb ik vooral onze externe stakeholders leren kennen bij overheden en industrie. In het volgende jaar zal de focus iets meer intern liggen, op het aanpassen van het curriculum aan de noden van de industrie. Wij leveren immers de specialisten van morgen af. Dat kan niet zonder een intensief onderzoek naar de noden van de stakeholders.”

Van Scharen is vooral trots op de realisaties van zijn studenten. “Een initiatief als de Antwerp Student Fleet toont toch de ondernemingszin, de passie en de ambitie van onze studenten”, klinkt het. “Het is schitterend dat het hen gelukt is zo’n project eigenhandig in de steigers te zetten. Ook de podiumplaats voor de zonneboot, dit voorjaar in Monaco, is zo’n moment van trots op je team en je studenten.”

Michiel Leen