Nieuwjaarsbrief Philippe Degraef (Febetra)

In onze dagelijkse professionele nieuwjaarsbrief blikt een auteur uit de brede logistieke sector vooruit naar 2020. Vandaag leest u de nieuwjaarsboodschap van Philippe Degraef, directeur van de transporteursvereniging Febetra.

Januari is de maand bij uitstek om de balans op te maken van het afgelopen jaar, maar vooral om vooruit te blikken op wat op ons afkomt.

Geen hoerastemming

In de tweede jaarhelft van 2019 heeft de transportsector al aan den lijve ondervonden dat de economische groei over haar hoogtepunt heen is. Het positief sentiment dat niet zo lang geleden nog alomtegenwoordig was, is stilaan aan het wegebben en maakt plaats voor een groeiende onzekerheid. De prognoses voor 2020 wijzen niet meteen op beterschap. De economie zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid minder fors groeien dan we de afgelopen jaren gewend waren. Voor de transportsector klinkt dat niet bepaald als muziek in de oren. Elke groeivertraging vertaalt zich steevast in een dalende transportbedrijvigheid.

2020 in het teken van klimaat en milieu

Wat 2020 betreft, kunnen we met quasi zekerheid stellen dat – naast de grote klassiekers als de mobiliteit en de concurrentie uit de nieuwe lidstaten – ook het klimaat, het milieu en de onderhandelingen over de toekomstige relaties tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU de transportactualiteit zullen beheersen.

Of men de klimaatspijbelaars nu ophemelt of verguist, doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is met klimaat en milieu, is geen realistische optie meer. Dat die thema’s alsmaar hoger op de politieke en maatschappelijke agenda prijken, is heus geen toeval. De transportsector zal net als alle andere sectoren zijn duitje in het zakje moeten doen en is, voor alle duidelijkheid, ook bereid om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Vandaag is het zwaar wegvervoer, bij gebrek aan alternatieven die technisch, functioneel, maar vooral economisch haalbaar zijn, nog quasi voor 100% afhankelijk van fossiele brandstoffen. De Green Deal van de Europese Commissie, de klimaatplannen, of ze nu federaal of regionaal zijn, hebben de toon alvast gezet. Meer logistieke bewegingen via andere modi dan de weg en veel minder emissies zullen het 'nieuwe normaal' moeten worden.

De eindbestemming is bekend, de exacte weg er naartoe, de te implementeren technologieën en de timing zijn nog vrij vaag. De energietransitie en de overgang naar een toekomstbestendige logistiek zijn hoe dan ook geen opdrachten die de transporteurs op hun eentje kunnen of willen opknappen. Verladers, constructeurs, overheden en consumenten, om maar enkele partijen te noemen, zullen niet alleen mee in bad moeten, maar vooral bereid moeten zijn om mee op te draaien voor het kostenplaatje dat aan de omschakeling naar een emissievrije logistiek vasthangt. Laten we een kat een kat noemen. Omdat het halen van de klimaatdoelstellingen een globale uitdaging is en duurzaam heel vaak synoniem is van duur, zegt Febetra klaar en duidelijk NEE tegen elk scenario waar de kosten integraal voor rekening van de logistieke sector zijn.

Brexit: fingers crossed

Voor de transportsector wordt het ook uitkijken naar de verdere evolutie in de brexitsoap. Het heeft lang geduurd, maar nu weten we met quasi zekerheid dat het VK op 31 januari uit de EU stapt en dat gedurende heel het jaar 2020 alles bij het oude blijft. Wat daarna volgt, blijft een groot vraagteken. Wordt de transitieperiode verlengd en vooral, hoe zullen de toekomstige handelsrelaties tussen het VK en de EU er precies uitzien? Het antwoord op die laatste vraag, dat is wat de ondernemers zo snel mogelijk moeten weten om zich terdege te kunnen voorbereiden op de post-brexitperiode. Hopelijk zegeviert het gezond verstand en blijven transporteurs gespaard van een horrorscenario met kilometerslange files aan de grenzen, extra administratieve rompslomp en torenhoge kosten. Fingers crossed.

Laten we vooral niet defaitistisch worden en eerder denken en handelen in termen van opportuniteiten dan van bedreigingen. Aan alle lezers van Flows alvast een succesvol, mobiel, fascinerend en gezond 2020.

Philippe Degraef, directeur Febetra

 

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner

www.combinant.be