OPINIE: Miserie, Miserie, Miserie

Bart Timperman - Flows - Hoofdredacteur

Bart Timperman - Flows - Hoofdredacteur

3M. De drie letters lijken te staan voor Miserie, Miserie, Miserie; om het met de woorden van sjacheraar Fernand in de 712de herhaling van FC De Kampioenen te zeggen ...

De grote chemiespeler maakte al geen beste beurt in het hele PFOS-verhaal. Maar door nu toe te geven dat ook de chemische stof FBSA zonder vergunning in de Schelde wordt geloosd, is de geest helemaal uit de fles. Akkoord dat iedereen onschuldig is tot een rechter heeft geoordeeld. Mogelijk horen we later zelfs dat de lozingen waarvan sprake niet zoveel voorstellen of niet schadelijk zijn. Maar helaas doet dit er in zekere zin niet meer toe.

Want met deze ontwikkelingen heeft het Amerikaanse bedrijf de Afghanistan-strategie ook in Antwerpen toegepast: een pak oorlogsmateriaal achterlaten voor de vijand. Het 3M-verhaal is scherpschuttersmunitie voor alle activisten die rond de bedrijven in de Antwerpse haven cirkelen. En het is voer voor de duizenden would-berechters op (a?)sociale media, zoals het grote smoelenboek.

Buikgevoel

Een voorbeeld? “Wij maar braaf vergunningen aanvragen voor ons duivenhok. En betalen aan het containerpark. En die multinationals die vegen overal….” Wees gerust: dit verwoordt het buikgevoel van zeer veel gewone burgers, lees kiezers.

‘Dankzij’ de strapatsen van 3M wordt de geloofwaardigheid van de hele chemische cluster in Antwerpen en bij uitbreiding de hele havenwereld ondermijnd. De nieuwe directeur van Essencia had dit 'cadeau' vermoedelijk liever niet gekregen bij haar aantreden. Je zal maar gaan uitleggen dat bedrijven in de haven een nieuwe milieuvergunning nodig hebben. Of dat voor hun toekomst er pijpleidingen moeten komen waarvoor in de Kempen en Limburg huizen, natuur of landbouwgrond moeten wijken.

‘Dankzij’ de strapatsen van 3M wordt de geloofwaardigheid van de hele chemische cluster in Antwerpen en bij uitbreiding de hele havenwereld ondermijnd.

Vertrouwen

Ik heb er tot voor kort altijd in geloofd dat het mogelijk moet zijn om dankzij volgehouden goede en transparante communicatie die gewone burger/ kiezer ervan te overtuigen dat investeringen in een nieuw containerdok, in pijpleidingen, in haveninfrastructuur en nieuwe gebouwen of installaties goed en zelfs noodzakelijk zijn. Dat de burger mag vertrouwen dat haar/zijn belangen hier mee zijn gediend.

Na dit debacle krijgt die overtuiging een flinke deuk. Het is al elke dag knokken om ondernemers ervan te overtuigen dat de stelling ‘Pour vivre heureux vivons cachés’ in een gemediatiseerde wereld een trage vorm van strategische zelfmoord is. In die context is het 3M verhaal er eentje van miserie, miserie, miserie.

Far West

Intussen vorderen de dossiers rond de zeesluis in Zeebrugge, het nieuwe containerdok en Doel, de Maritieme Campus, pijpleidingen, Ineos, spoorbundel Oude Landen,… Over al die delicate kwesties zal de politiek vroeg of laat de knoop moeten doorhakken. Zonder draagvlak bij de bevolking zal er meer dan de legendarische vijf minuten politieke moed nodig zijn om hier vergunningen af te leveren. Dan kan je beter niet geconfronteerd worden met bedrijven die denken dat ze zich in het Westen van Antwerpen kunnen gedragen als in de Far West.

Bart Timperman