Christian Leysen: "Digitale disruptie zegen voor de logistiek"

Christian Leysen

Digitale disruptie in de logistiek is een zegen. Dat is de stelling waarmee topondernemer Christian Leysen naar de toekomst kijkt. In dit opiniestuk legt hij uit waarom.

Christian Leysen

Digitale disruptie in de logistiek is een zegen

De invoering van containers zorgde voor een revolutie in de scheepvaart: extreme consolidatie en het verschuiven van focus van het beheer van de schepen zelf naar het logistiek beheren van een ‘vloot’ van containers te land en ter zee. De nieuwe digitale wereld zorgt vandaag voor een revolutie in de wereld van landlogistiek en expeditie. Het internet of things en data analytics zijn hier de hefbomen voor een structurele mutatie in de sector wereldwijd. Niet alleen de goederen, maar ook de logistieke installaties en hun medewerkers zullen via ‘tags’ en sensoren relevante informatie registreren. Via continue en goedkope verbindingen met de cloud wordt informatie opgeslagen om aansluitend zinvol geanalyseerd te worden. Dat zal op zijn beurt via artificiële intelligentie betere processen mogelijk maken, zelfs aansturen en waar nodig automatisatie van bepaalde handelingen verder initiëren. Bedreigend? Gevaarlijk? Onrealistisch?

Ijzeren kast

Niet meer of minder dan een voorspelling honderd jaar geleden dat mensen vandaag in een ijzeren kast op 10.000 m hoogte de oceaan zouden overvliegen, waarbij het woord 'piloot' slechts voor wagens voorbehouden was, laat staan dat een ‘automatische piloot’ een groot Jules Vernegehalte zou hebben.

Laten we eerlijk zijn: logistieke processen, en meer bepaald de administratie die daarmee gepaard gaat, lopen achter op de evolutie en doorbraak in andere sectoren. De onderbenutting van transportmodi (bijna 50% vervoer van lucht in vrachtwagens op Europese wegen), het slechte gebruik van infrastructuur (het samenlopen van transportpieken voor goederen en personen in stedelijke omgevingen) en de omstandige documentatiestroom (gebrek aan standaardisatie en digitalisatie) zijn de meeste in het oog springende aspecten. Als we niet bereid zijn om deze punten grondig aan te pakken, zal onze maatschappij binnenkort vastlopen op haar eigen mobiliteitshonger.

Revolutie

De wereld van logistiek zal ingrijpend veranderen. Die verandering zal de klanten én de sector ten goede komen. Als je weet dat bedrijven slechts 10% van de gegevens in hun universum echt kennen en analyseren (IBM/Gartner), dan ligt het voor de hand dat het potentieel voor toegevoegde waarde enorm is. Expediteurs zullen evolueren van ‘documentbehandelaars’ naar ‘data-analisten’ en ‘procesverbeteraars’ of … verdwijnen.

Tijdens de voorbije decennia werden de personal computer, de netwerken en ook het internet weggelachen als onrealistische dromen over een nieuwe wereld. Het is niet omdat datawarehousing, business intelligence tools of grote ERP-systemen de voorbije jaren niet de verwachte 'return on investment' hebben opgeleverd dat de doorbraak niet voor de deur zou staan. De explosie van innovatieve cloudtoepassingen maakt de logistieke wereld (eindelijk) transparant en klaar voor een (digitale) disruptie. De snelle opkomst van artificiële intelligentie en 'machine learning' zal nog een bijkomende disruptie teweeg brengen.

Laten we er zelf werk van maken vooraleer de Amazons, Googles of andere multinationals de markt inpalmen. Recente initiatieven zoals NxtPort, CargoStream of BruCloud zijn een positief startpunt, maar zijn nog maar het begin van de revolutie. Aan alle innovators en onderwijsinstellingen in deze regio, verenig u om van Vlaanderen niet alleen fysiek maar ook digitaal het logistieke knooppunt in Europa te maken.

Christian Leysen, voorzitter AXE-groep (Ahlers-Xylos-Axe Investments)

(Christian Leysen, voorzitter van de AXE-groep is een van de opiniemakers die deelneemt aan het Groot Logistiek Debat van 13 juni. Dat wil het maatschappelijk debat op gang brengen rond de toekomst van de logistiek. Daarbij zoeken we naar het juiste maatschappelijk discours dat we vanuit de logistieke sector moeten voeren en willen we ons laten inspireren door voorbeelden en opinieleiders uit andere sectoren, zoals Christian Leysen. Het moet een interactief debat worden, waarbij de stem van iedereen belangrijk is. Info en inschrijven kan hier.)