Voka start met themareeks over personeelsbeleid in transport/logistiek

De Voka-Kamers van Koophandel Kempen, Limburg en Mechelen gaan hun opleidingen uitbreiden naar de sector Transport en Logistiek. Zij starten volgende maand met een nieuwe themareeks ‘Mensvriendelijk personeelsbeleid’ in de transport en de logistiek.

“Als hinterland van de haven van Antwerpen vormen de regio’s Kempen, Mechelen en Limburg ‘extended gateways’ ervan", zegt Frédéric Achten, algemeen directeur van Voka Mechelen. "Dat is een rol die in de toekomst alleen maar zal versterken. Deze sector kent de nodige uitdagingen voor de toekomst. Meer dan ooit is het thema ‘Our biggest asset is our human capital’ aan de orde.".

De drie Voka’s organiseren dan ook een cyclus van vier leerrijke contactmomenten in samenwerking met het LITC (Logistiek Innovatie en Training Center), Randstad, SD Worx, VDAB en Logistiek Platform Limburg. Deze vier sessies hebben plaats tussen november 2014 en mei 2015.

De bedoeling is om specialisten uit de logistieke sector en het managementgebied HR bij elkaar te brengen rond actuele thema’s. Dat zal in het LITC gebeuren, gelegen op de groene logistieke campus van Nike in Laakdal. Tijdens deze contactmomenten wil men op een minimum van tijd thema’s aankaarten als werkgeversaantrekkelijkheid, flexibiliteitsinstrumenten, operationalisering van personeel, competente medewerkers in duurzame loopbanen, e.d.m.

Deze themamomenten zijn bestemd voor KMO-bedrijfsleiders, HR-verantwoordelijken en/of hun lijnmanagers. Elke sessie wordt afgesloten met een netwerkdrink.

Kort samengevat worden tijdens de vier sessies volgende onderwerpen aangekaart:

5/11/14: Studie van Randstad over werkgeversaantrekkelijkheid en ‘clustergesprekken’ die nutig kunnen zijn voor kmo’s.
15/1/15: Sociaal-juridische context en presentatie van een haalbaarheidsstudie van het LPL over flexibiliteit in de logistieke sector.
12/3/15: Operationalisering van personeel: werkplekleren, loopbaan- en diversiteitsplannen, levenslang leren, e.d.m.
7/5/15: Bespreking van topics die tijdens de eerste sessie zijn aangebracht door de deelnemers.