Douane heeft nieuw wapen tegen drugs- en sigarettensmokkel

Gisteren heeft de douane in de haven van Antwerpen een nieuwe, compacte mobiele scanner in gebruik genomen. Die zal voornamelijk ingezet worden in de strijd tegen drugs- en sigarettensmokkel.

Het gaat om een zogenaamde backscatter die gebruik maakt van achtergrondstraling en die tot twee meter diep kan controleren. Het toestel op basis van röntgenstralen, is ingebouwd in een bestelwagen. Door de compacte vorm en de wendbaarheid kan in een korte tijdspanne een groot aantal containers op locatie gescand worden. De capaciteit bedraagt zo’n 180 containers in een periode van 8 uur.

Het volstaat om met de bestelwagen voorbij het te scannen voorwerp te rijden. De backscatter technologie levert duidelijke beelden op, waardoor snelle analyses mogelijk zijn. Volgens Noël Colpin, hoofd van de douane, kan dit de efficiëntie van de controles aanzienlijk verhogen, met minder hinder voor de bedrijven dankzij de kortere controletijden.

De veiligheidsperimeter bedraagt 2 meter, wat minder is dan bij andere mobiele scanners. Voor het inzetten van de scanner volstaan een chauffeur en een beeldanalist.

Cofinanciering

De nieuwe scanner vertegenwoordigt een investering van ruim 1 miljoen euro, waarvan een deel gefinancierd wordt door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF). Ook de opleiding van het bedieningspersoneel wordt gecofinancierd.

Volgens de douane worden door sigarettensmokkel niet enkel op grote schaal douane- en accijnsrechten en btw ontdoken, maar komt ook de volksgezondheid in gevaar doordat sommige namaakproducten schadelijke substanties bevatten. Vorig jaar werden op Belgisch grondgebied 173 miljoen sigaretten in beslag genomen. Meestal gebruiken smokkelaars de rip-off methode waarbij de illegale goederen op de plaats van herkomst of bij overlading meegesmokkeld worden met legale lading. In de haven van bestemming worden ze door zogenaamde ‘uithalers’ gerecupereerd.