Ballastwaterconventie komt stap dichterbij

Japan heeft zich aangesloten bij de Ballast Water Management Convention 2004. Daarmee nadert het punt waarop die IMO-conventie ook effectief in werking treedt.

Japan is het 42ste land dat zijn handtekening zet onder  de BWM-conventie. Samen zijn die landen volgens de Internationale Maritieme Organisatie goed voor 32,02% van de wereldwijde handelsvloot uitgedrukt in tonnage. De conventie, die al in 2004 is goedgekeurd, wordt van kracht van zodra de drempel van 35% van de handelsvloot wordt bereikt.

Doel van de conventie is door de implementatie van preventieve maatregelen en systemen voor de behandeling van ballastwaters van zeeschepen paal en perk te stellen aan de migratie van plantaardige en dierlijke exoten die ongewenst meereizen in die ballastwaters. Die exoten richten soms zware ecologische en economische schade aan in de biotopen waar ze worden geloosd.

IMO-secretaris-generaal Koji Sekimizu (links op de foto met de vertegenwoordiger van Japan) heeft het in dit verband over “misschien wel de grootste milieu-uitdaging voor de globale scheepvaartindustrie”.