Vakbonden huiveren voor blanco cheque Chinees logistiek park

ACV en ABVV vragen respect voor de wet op de havenarbeid in het aankomende Chinees logistiek park in Zeebrugge. De vakbonden betreuren dat MBZ in de media ballonnetjes opliet zonder sociaal overleg.

ACV-Transcom en ABVV-BTB reageren heftig op wat Joachim Coens van MBZ gisteren op Flows.be vertelde over de plannen van de Chinese groep Lingang voor een logistiek park op de Maritieme Logistieke Zone. De gedelegeerd bestuurder maakte zich sterk dat eraan gedacht wordt om in die zone alleen spooroverslag door erkende havenarbeiders te laten uitvoeren en de resterende handelingen aan – goedkopere – logistieke arbeiders over te laten.

In een gezamenlijke persmededeling schrijven de vakbonden: “Recent werden we door MBZ benaderd met een algemene commerciële powerpointvoorstelling over de groep Lingang. Tot heden kregen we nog geen concrete info over het soort van activiteiten, beoogde volumes en goederenstromen, aantal geplande taken, omschrijving van het werk, et cetera. We namen beleefd akte van de voorstelling zonder engagement om mee te stappen in het verhaal van een logistieke zone.”

Blanco cheque

De vakbonden benadrukken dat het havengebied, zoals omschreven in de wet op de havenarbeid (wet-Major) en haar uitvoeringsbesluiten, een homogeen geheel vormt. "Zo is het voor wat de integrale toepassing van de wet betreft één en ondeelbaar. In het havengebied kan havenarbeid alleen uitgevoerd worden door erkende havenarbeiders en/of logistieke werknemers met veiligheidscertificaat. Het is dan ook dringend tijd dat er duidelijke onderhandelingen komen mét respect voor de wet en haar uitvoeringsbesluiten. Het oprichten van een logistiek park waar, op basis van een blanco cheque, kan bepaald worden of er voor de overslag van goederen zonder aanwijsbare toegevoegde waarde al dan niet moet gewerkt worden met erkende havenarbeiders en dit zonder het minste sociaal overleg, is onbespreekbaar. We vragen ons af of dit het een zoveelste poging is om het statuut van de havenarbeiders te ondermijnen.”

Gespannen sfeer

Tot slot dringen de bonden erop aan om dringend aan tafel te gaan. “Ondanks onze vraag aan MBZ om klare wijn te schenken, bleef overleg tot op heden uit. Dit zou binnenkort voorzien zijn. Toch vindt MBZ het nodig om al ballonnetjes op te laten via de media in de plaats van het sociaal overleg. De non-communicatie van MBZ en de bij dit dossier betrokken werkgever(s) zorgt voor een gespannen sfeer en dreigt de relaties binnen het sociaal overleg te verzuren. Overleg doet men aan tafel en niet in de media.”

Roel Jacobus