Havenbedrijf wil meetsysteem emissies (vracht)wagens in havengebied

Het Antwerpse havenbedrijf zal in het najaar van 2020 emissiemetingen uitvoeren in het havengebied om de luchtkwaliteit te verbeteren. De CO2-uitstoot van zowel personen- als vrachtwagens zal gecontroleerd worden met sensoren vanop korte afstand.

Vrachtwagens moeten voldoen aan de Europese uitstootnormen 'Euro V' of 'Euro VI'. "Het probleem is dat sommige bedrijven hun zuiveringsinstallaties niet goed onderhouden of bewust fraude plegen omwille van te hoge kosten", zegt woordvoerder van het Havenbedrijf Gert Ickx. "De voertuigen stoten dan veel meer uit in de praktijk dan op papier. Dat komt zowel bij personenwagens als bij vrachtwagens voor."

Defect of gemanipuleerd

Uit een emissie-onderzoek van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid is eind juni 2020 nog gebleken dat bij 200.000 vrachtwagens ongeveer 10% van de Euro5-vrachtwagens een gemanipuleerde of defecte katalysator heeft. Bij Euro6-vrachtwagens is dat ongeveer 5%.

"We willen eerst weten hoe erg het probleem is", vertelt Ickx. "Het doel is om een goed idee te krijgen of er veel voertuigen die in de Antwerpse haven komen, al dan niet aan de emissienormen voldoen."

Remote Sensing

Door middel van ‘Remote Sensing’ zal het havenbedrijf gedurende minstens een maand de uitstoot monitoren van voorbijrijdende (vracht)wagens. In totaal moeten er van minimaal 80.000 en maximaal 520.000 voertuigen geldige emissieresultaten worden verkregen. De metingen zullen plaatsvinden op locaties waar er minstens 4.000 voertuigen (1.000 vrachtwagens en 3.000 personenwagen) per dag voorbijrijden.

De handhavingscampagne start ten vroegste op1 oktober 2020 en zal op een aantal momenten ook gecombineerd worden met controles door de politie en de wegeninspectie (Afdeling Wegen & Verkeer van het Vlaamse Gewest). 

Julie Desmet