Bart Laureys (SEA-invest): "Informatie delen kan je beter verplichten"

"Om van digitale platformen in havens een succes te maken, moeten de deelnemers verplicht bepaalde informatie delen." Dat zei directeur Bart Laureys van SEA-invest vanochtend tijdens het tweede webinar van de online Havenweek van North Sea Port.

Het tweede webinar had als thema 'haven, logistiek en achterland'. Volgens Laureys komt er van alle mooie plannen voor digitale platformen van havens weinig terecht als bepaalde basisinformatie niet verplicht wordt gedeeld tussen de gebruikers. "Ik snap uiteraard dat er een grens moet worden getrokken tussen wat je als bedrijf wel deelt met je concurrenten en wat niet."

Drie keer aanmelden

CEO Daan Schalk van North Sea Port toonde zich voorstander van het verplicht delen van bepaalde informatie. "Dat gebeurt nu al bij het delen van nautische informatie. Dus dat moet ook gebeuren bij de digitale platformen van de verschillende havens. Want het valt niet uit te leggen dat een binnenvaartschip dat van Rotterdam naar Gent vaart, zich drie keer moet aanmelden bij een ander platform."

Geen gemakkelijke opgave

De centrale vraag tijdens het tweede webinar was: moet North Sea Port een eigen digitaal platform ontwikkelen, of zich aansluiten bij de bestaande platformen van Antwerpen en Rotterdam? Rob Smeets, directeur nautische operaties van het Havenbedrijf Antwerpen, raadde North Sea Port af om iets geheel nieuws te bedenken. Hij gaf Daan Schalck een advies: "Voordat je gaat digitaliseren, moet je eerst met alle spelers in de haven een consensus zien te vinden over de vraag wat je met zo'n digitaal platform wilt bereiken. Die consensus vinden is geen gemakkelijke opgave, weet ik uit ervaring."

Mee kunnen bepalen

Aansluiting bij een bestaand platform heeft de voorkeur van North Sea Port. Maar CEO Schalck verbindt daaraan wel een voorwaarde: "Als we ons ergens bij aansluiten willen we uiteraard ook mee kunnen bepalen hoe zo'n platform zich verder ontwikkelt. Het platform zou moeten worden afgestemd op de eigenheden van North Sea Port. Ons havengebied kent bijvoorbeeld veel meer bruggen en sluizen dan Antwerpen of Rotterdam. En in tegenstelling tot die twee havens hebben wij te maken met twee nationale overheden, in de dagelijkse praktijk belichaamd door de Vlaamse Waterweg en Rijkswaterstaat."

Filemeldingen

Schalck heeft ook nog een wens wat betreft de vormgeving van een digitaal platform. "Tot nu richten die platformen zich voornamelijk op de zee- en binnenvaart. Maar waarom ook niet op het spoor- en wegvervoer? Zowel in Vlaanderen als in Nederland hoor je de hele dag filemeldingen op de radio. Ik begrijp niet dat de digitale platformen die informatie ook niet vermelden. Havens zijn wat betreft voor- en natransport deels afhankelijk van wegvervoer. Dan is het wel zo handig om, als een schip in de haven wacht op een vrachtauto die lading moet halen of brengen, je op het platform kunt zien of een truck vertraging heeft door een file."

Binnen twee jaar

Schalck verwacht dat over twee jaar bij North Sea Port een digitaal platform in de lucht is. "We gaan dus niet zelf iets geheel nieuws ontwikkelen, maar per project kijken we of we kunnen samenwerken met Antwerpen of Rotterdam."

Adrie Boxmeer