(Nieuwjaarsreeks) Jan Blomme (gewestelijk havencommissaris)

Interview, Mensen
Te gast
Dr. Jan Blomme, Gewestelijk Havencommissaris
Dr. Jan Blomme, Gewestelijk Havencommissaris © Jan Blomme

Rond de jaarwissel brengt Flows traditiegetrouw een reeks ‘nieuwjaarsbrieven’. De auteurs overschouwen het voorbije en komende jaar door te antwoorden op vijf vragen. Vandaag deelt gewestelijk havencommissaris Dr. Jan Blomme zijn inzichten met ons.

1. Wat was voor u dé gebeurtenis van 2022 (en waarom)?

De gebeurtenis van het jaar was ongetwijfeld de fusie tussen de havenbedrijven van Antwerpen en Zeebrugge. Hierdoor wordt niet alleen een einde gemaakt aan decennialang getouwtrek, maar ontstaat er een ‘window of opportunity’ voor de aanpak van de grote uitdagingen van de volgende decennia: het geleidelijk uitfaseren van fossiele brandstoffen, de creatie van nieuwe ruimte voor havenactiviteiten en een gecoördineerde aanpak van grote projecten met voldoende schaal. Hoewel veel van die thema’s pas op halflange termijn binnen de havengemeenschap voelbaar zullen worden, heeft de fusie in het moeilijke jaar 2022 toch al voor heel wat bijkomende stabiliteit gezorgd.

2. Welk bedrijf heeft in 2022 de meeste indruk op u gemaakt (en waarom)?

Ik was geïntrigeerd door de vaststelling dat al in 2022 sommige grote rederijen effectief initiatieven hebben genomen om het gebruik van fossiele brandstoffen voor hun vloot effectief af te bouwen. Hoewel tot dusver vaak wordt ingezet op lng als vervanger van de sterk vervuilende klassieke brandstoffen (zware stookolie), worden nu recent voor het eerst bestellingen geplaatst voor schepen die ook kunnen worden aangedreven door alternatieve e-fuels zoals methanol en ammoniak.

Zo bestelden trendbepalende rederijen als Maersk en CMA CGM recent een reeks grote containerschepen die worden aangedreven door methanol of over een dual-methanol aandrijving beschikken. Andere toonaangevende rederijen zoals MSC, COSCO en Grimaldi bereiden ook een verschuiving naar niet-fossiele brandstoffen voor. Naar mijn aanvoelen is dit het begin van een trendbreuk die op wat langere termijn tot een fundamentele vergroening van de internationale maritieme handel zal leiden. Voor de Vlaamse havens betekent dit dat op middellange termijn nieuwe ladingsstromen zullen ontstaan en dat dient te worden voorzien in de geleidelijke uitbouw van bunkerfaciliteiten voor de nieuwe energiedragers.

3. Wat is voor u de meest vervelende trend van het voorbije jaar/de voorbije jaren (en waarom)?

De steeds zwaardere procedures om grote infrastructuurwerken op te starten. Door de krimpende beschikbare milieuruimte en de steeds stringentere milieuwetgeving wordt het complexer dan ooit om op dit vlak nog een ernstig beleid te kunnen voeren. Het gevolg is dat tussen projectvoorstel en -uitvoering een veel te lange periode ligt, welke niet alleen veel onzekerheid creëert bij de economische spelers maar ook de kosten buitenproportioneel opdrijft, en dat uiteindelijk vaak suboptimale compromisoplossingen op tafel komen. Moeten we hiermee leren leven of kunnen wetgevende initiatieven hier voor bijsturing zorgen?

4. Wie is voor u de man of vrouw van het jaar 2022 (en waarom)?

Zoals zovelen voor mij in deze reeks al aangaven, is op internationaal vlak ongetwijfeld Volodymyr Zelensky goed op weg zich op positieve wijze een plaats in de geschiedenisboeken te verwerven.

Binnen onze Vlaamse havengemeenschap toch ook wel een speciale vermelding voor Yves Delarivière, die met zijn team een eerste belangrijke verticale uitbreiding van de Antwerp Euroterminal (AET) realiseerde. Het is een prestatie die, net zoals bij de eerder geciteerde rederijen, aantoont dat we ons op een fundamentele breuklijn met de werkwijze van de vorige decennia bevinden. Beschikbare ruimte voor havenuitbreiding, tot nog niet zo lang geleden schier onbeperkt aanwezig, wordt nu dermate schaars dat de (ruimte)productiviteit vaak nog enkel kan worden opgedreven door inbreiding via verticale groei, automatiseringsprojecten en andere optimalisaties.

5. Op welk goed voornemen mogen we u afrekenen eind 2023?

Nog twee projecten op kruissnelheid krijgen en, na de zomer, wat meer tijd voor familie, terug wat historisch onderzoek, wat meer reizen en een goed boek.

Hier bundelen we alle bijdragen voor de Nieuwjaarsreeks.

U krijgt ook de nieuwjaarswensen van onze partner iOnLogistics.