Corinne Thijs keert terug naar Antwerpen bij De Opleidingscoach

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

De Opleidingscoach adviseert en ondersteunt bedrijven om strategieën op te zetten en uit te rollen rond leren en ontwikkelen van hun medewerkers. ​Corinne Thijs: “Ik heb zowel bij Randstad als bij Portilog twee duidelijke noden gezien waardoor Learning & Development (L&D) binnen bedrijven steeds meer aan belang wint: de krapte op de arbeidsmarkt en de digitale transformatie. Bedrijven weten al lang dat het niet meer lukt om met die schaarse witte raven de jobs van de toekomst in te vullen. Nieuwe instroom omscholen of huidige medewerkers verder vormen en laten doorstromen, dat zijn de trends. We merken dan ook dat er binnen heel wat organisaties eigen academies komen om in te spelen op die noden. Je ziet het niet alleen bij IT-bedrijven, maar ook in de grootdistributie, in transport enzovoort. Maar dan begint het pas: is een academie wel het beste antwoord op de vraag? Wordt het omscholen van nieuwe instroom een taak voor rekrutering en selectie, of dienen er L&D-specialisten aan boord te komen? Moet er online worden opgeleid, klassikaal, of nog anders? En wie draagt de verantwoordelijkheid voor het effectieve leren: worden de opleidingen door het bedrijf opgelegd of moet de medewerker ook zelf verantwoordelijkheid nemen om zich te ontwikkelen en te groeien? En in het laatste geval: hoe help je medewerkers dan naar die groeimindset? Bedrijven kunnen veel sneller schakelen als ze ondersteuning krijgen bij dit soort oefeningen. En net daar zit de expertise van De Opleidingscoach.”

Specifiek aanbod

Via consultancy, outsourcing en een heel specifiek trainingsaanbod biedt De Opleidingscoach integrale dienstverlening aan die gestoeld is op het takenpakket van de L&D-professional. “We kunnen L&D-specialisten opleiden. Of we doen (een deel van) het werk: we kunnen een volledig proces opzetten en uitrollen, enkel in een bepaalde fase ondersteunen, of net zo goed een klant ontzorgen door bijvoorbeeld administratie en coördinatie over te nemen”, zegt Thijs.

“Dat doen we in alle sectoren. Maar net bij havengebonden en logistieke bedrijven merken we veel nood aan ondersteuning. Er is daar vaak onvoldoende mankracht binnen het hr-team om een volledig opleidingsbeleid op te zetten. Daar kunnen we dus zeker een volwaardige partner zijn. Steeds vaker zien we ook dat het nodig is om een strategische analyse te maken en grondig te bekijken of opleiding wel het juiste én volledige antwoord is op de vraag van de business. Als dat duidelijk is, wordt het maximale rendement uit de investering gehaald.”

Anders

Wat doet De Opleidingscoach anders dan andere hr- en opleidingsdienstverleners? ​”We gebruiken zelf de baseline ‘omdat een andere aanpak nodig is’ en die vat het heel goed samen. De platgetreden paden bewandelen we niet. We laten bedrijven kritisch nadenken over hun opleidingsbeleid, traditionele methodes en leeracties: waarom doen ze wat ze doen? Sluiten die acties aan bij de strategie van de organisatie en wordt ontwikkeling voldoende ingezet als katalysator voor de business?”​

“Bij onze adviezen gebruiken we onder meer methodieken zoals High Impact Learning that Lasts (HILL). Het HILL-model bestaat uit zeven bouwstenen om meer leerimpact te creëren. Wat we uitwerken is dus wetenschappelijk onderbouwd, maar steeds pragmatisch. Soms moeten we helemaal back to basics, maar we doen het altijd in cocreatie en in het belang van de klant”, gaat Thijs verder.

Digitale transformatie

“In de haven en logistiek voel je sterk de druk die ontstaat door de digitale transformatie. Je moet de medewerkers klaarstomen voor die digitale werkelijkheid. Sommige mensen hebben een groeimindset en stappen snel mee in dat verhaal. Bij anderen moet je een mentaliteit overwinnen van ‘het zal mijn tijd wel duren’. Niet iedereen is een digital native, en bovendien heerst in sommige bedrijven in de haven nog een sterk gevoel van ‘we heben dat hier altijd zo gedaan’. Je moet een actie ondernemen om daar tegenin te gaan door de medewerkers te triggeren.”​

Thijs had anderhalf jaar een andere focus. Wat breng ze mee uit die periode? ​”Bij de Randstad Group ben ik vooral ondergedompeld geweest in de realiteit van de arbeidsmarkt. Ik heb gewerkt aan projecten om via verschillende, ook innovatieve, leervormen een antwoord te bieden op de krapte. In de contacten met klanten kwamen ook alle mogelijkheden in verband met subsidieregelingen, werkplekleren en het Betaald Educatief en Vlaams Opleidingsverlof aan bod. Die kennis zal ik zeker kunnen inbrengen als onderdeel van de dienstverlening van De Opleidingscoach. Zo kunnen we niet alleen leeroplossingen met de meeste impact aanbieden, maar ook adviseren over de meest prijsgunstige manier.”

Meer dan partners

“Ik zie De Opleidingscoach niet alleen als partner voor bedrijven”, besluit Thijs. “Wij zitten met onze werking precies bij de start van een heel proces en kunnen een hefboom zijn naar alle mogelijke leeracties en opleidingstrajecten. ​Ik bouw dus heel graag samenwerkingen met andere vormingscentra, sectorfondsen en uitzendbedrijven uit om levenslang leren te promoten, leercultuur te implementeren en daar een hele waaier aan mogelijkheden aan te koppelen. ​De sense of urgency voelen we overal. Maar het is tijd voor veel meer actie. Zo groeit het individu, en de business groeit mee.”

Michiel Leen