Nieuwjaarsbrief Inge Heirbaut (KdG Hogeschool)

Nieuws, Mensen
Bart Timperman

Met het einde van 2018 in zicht wil ik me graag richten tot de bedrijven. De logistieke sector heeft het moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Logistieke bacheloropleidingen worden overstelpt met vragen naar afgestudeerden en stagiairs. Er is al een schitterende samenwerking tussen de sector en de logistieke bacheloropleidingen, maar ik doe een warme oproep om samen enkele uitdagingen aan te gaan.

War for talent

Afgestudeerden met een bachelor Logistiek Management zijn erg gegeerd, en de meeste studenten Logistiek Management hebben al een job voor ze afstuderen. De instroom van studenten in de logistieke bacheloropleidingen is onvoldoende in vergelijking met de vacatures. Bedrijven én hogescholen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ouders, leerkrachten en jongeren te sensibiliseren rond de veelzijdigheid van logistieke beroepen. Employer branding campagnes zoals ‘Jobs in de haven’ van Alfaport-Voka kunnen we alleen maar toejuichen.

KdG Logistiek Management ontwikkelde samen met Randstad twee ‘micro degrees’, korte programma’s die op één academiejaar kunnen worden afgerond. Zo gaat er geen kandidaat verloren. Deze micro degrees zijn tevens een stap in een flexibel aanbod dat kadert in levenslang leren. Omwille van de schaarste zullen jullie breder rekruteren en flexibele trajecten kunnen de nood voor scholing invullen.

Er zit ook heel wat verborgen talent in de arbeidsmarkt. Ik ben verheugd dat er dit academiejaar tien studenten via VDAB bij Logistiek Management zijn ingeschreven. Deze iets oudere, mature studenten hebben trouwens een zeer positieve invloed op de medestudenten. Ze brengen veel expertise mee. Geef deze studenten een kans binnen jullie bedrijven, als stagiair en later als werknemer. 

Ten slotte werken we, zoals andere hogescholen, aan het thuisgevoel van studenten met een migratieachtergrond, en nemen we initiatieven om diversiteit op de campus te stimuleren en beter aanvaard te maken. We zien erop toe dat ook deze groep studenten hun potentieel maximaal ontwikkelt. Nadien is het aan jullie om de wervingsboodschap af te stemmen op deze doelgroep.

Futureproof onderwijs

De hogeschool van morgen zal leren en ondernemen combineren in een andere setting dan het klassieke schoolgebouw. De student zal bepalen hoe, waar en wanneer hij leert. Binnen vijf jaar verhuizen 5.500 studenten en 250 docenten van campus Groenplaats (Antwerpen) naar campus Meir. Dit is een opportuniteit om de infrastructuur af te stemmen op onderwijsvernieuwing.  Daarenboven doen disruptie en digitalisering de gevraagde competenties evolueren. Laten we samen het curriculum uittekenen zodat de hogeschool de young potentials aflevert die jullie nodig hebben, nu en in de toekomst. Laat onze studenten tijdens de stage proeven van wat ze kunnen verwachten, en wat er van hen wordt verwacht. Sta open voor werkplekleren en bepaal samen met de hogeschool en de student welke doelstellingen de studenten moeten nastreven. Zo moedigen we hen aan om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leerproces.

Samen klaar voor morgen

We prijzen ons gelukkig dat we zo’n waardevolle partnerships met jullie hebben. Mijn wens voor 2019 is dan ook samen verder te bouwen aan de opleiding Logistiek Management. We geven als hogeschool kansen aan mensen die een ander parcours achter de rug hebben en een andere achtergrond. Sta open voor deze niet voor de hand liggende kandidaten. En zet jullie beste mensen in om ons te helpen onze opleidingen te verbeteren. Op naar 2019, hopelijk weer een jaar van schitterende samenwerking. Veel succes, en een goede gezondheid!

Inge Heirbaut, opleidingshoofd Logistiek Management Karel De Grote Hogeschool (Antwerpen)