Vervuiling Brussel door vrachttransport kost gemeenschap pak geld

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

Voor hun studie, in het kader van een doctoraatsonderzoek, gebruikten de onderzoekers een nieuwe, preciezere methode om de vervuilingsimpact (NOx en fijnstof) te berekenen. In eerdere studies werden de berekeningen gedaan aan de hand van statische gegevens over de bewoners. Nu keek men naar hoeveel mensen een verhoogd risico lopen, in functie van hun verplaatsingen en waar ze werken.

“Door die aanpak kregen we ook een beeld van de schadelijke effecten van luchtvervuiling op plekken die anders nauwelijks werden onderzocht”, zegt doctorandus Nicolas Brusselaers van de onderzoeksgroep MOBI van de VUB. De reële vervuilingsniveaus liggen in bepaalde gevallen – zoals in de Brusselse Noordwijk waar veel volk werkt maar weinig mensen hun vaste woonplaats hebben – soms tot vijfenveertig keer hoger dan de schattingen van eerder onderzoek.”

“Dankzij de nauwkeurigere methode kon men vaststellen dat de totale luchtvervuiling amper hoger is dan met de vorige methodes, maar ook dat de vervuiling en de impact ervan op sommige plekken zwaar worden onderschat”, zegt Brusselaers.

Brusselaers probeerde vervolgens, met zijn collega’s professor Cathy Macharis en onderzoekers Koen Mommens en Tom van Lier, de kost te berekenen van de vervuiling. “Aan de hand van bestaande modellen konden we berekenen dat de vervuiling meer dan 51.000 euro per dag kost. Dat is de kostprijs, exclusief de kosten die worden gedekt door de transportsector, die gedragen wordt door de gemeenschap.”

De studie doet toch de wenkbrauwen fronsen. Zo doet Brusselaers enkele suggesties om de situatie te verbeteren. Hij stelt voor om vrachtvervoer op sommige plekken, waar niemand woont, beter niet overdag te laten gebeuren. “Soms is het ook beter van het vrachtvervoer te fragmenteren of te concentreren rond assen op momenten die minder dichtbevolkt zijn. Ten slotte is het vaak gewoon beter om de vracht niet over de weg, maar per boot of via het spoor te vervoeren”, stelt hij. Hoe men de hoofdstad per trein zou kunnen bevoorraden, zegt hij er niet bij.

Philippe Van Dooren