149% meer jobs in logistiek dankzij buitenlandse investeringen

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

“Elk jaar publiceert IBM het rapport Plant Location International, een onderzoek naar de directe buitenlandse investeringen in België: naar welke sectoren gaan ze, wat is hun invloed op de werkgelegenheid, welke regio’s kunnen op meer investeringen rekenen enzovoort. Deze investeringen kunnen komen van buitenlandse bedrijven die zich in België vestigen, maar ook van ondernemingen die hier al gevestigd zijn en hun aanwezigheid uitbreiden”, zegt Anouar Boukamel, van het competentiecentrum Economie en Conjunctuur van het VBO.

“Het volledige rapport voor 2018 is nog niet vrijgegeven, maar de samenvatting die we konden lezen, bevestigt de positieve trend van de buitenlandse investeringen in België, zowel wat de nieuwe projecten betreft als de jobcreatie.”

Terwijl we in 2017 nog net onder de kaap van de 250 nieuwe projecten zaten, waren er dat in 2018 net geen 270. “Dat is een toename van bijna 10%, die vooral te danken was aan de logistiek, gevolgd door de sector van de dienstverlening aan bedrijven en de ICT”, legt Boukamel uit. In de details kan hij nog niet gaan, maar volgens hem citeert het IBM-rapport projecten zoals dat van Alibaba en Volga Dnepr in Luik of GLS in Tongeren.

Jobcreatie in logistiek ‘verbluffend’

Volgens Boukamel is vooral de vooruitgang in de werkgelegenheid verbluffend. “In het zog van die nieuwe investeringsprojecten kwamen er maar liefst 9.043 jobs bij in 2018, terwijl de jobcreatie in 2017 nog uitkwam op 6.396 nieuwe banen. Dat is een groei van 41%”, zegt hij. Vooral de logistiek, de productie van transportmiddelen en de chemie bleken de drijvende krachten achter die toename. “In de logistiek is de stijging 149%. In 2017 kwamen er minder dan 1.000 logistieke jobs bij. In 2018 zaten we ruim boven de 3.000. Dat komt omdat vooral arbeidsintensieve projecten werden opgestart in transport en distributie, terwijl tussen 2013 en 2017 vooral productieprojecten de werkgelegenheid een impuls gaven.”

Regeringsmaatregelen

Volgens de VBO-expert zijn de goede resultaten enerzijds toe te schrijven aan de geleidelijke verbetering van de internationale conjunctuur in de periode 2016-2018, maar anderzijds ook aan de regeringsmaatregelen die de competitiviteit verbeteren. “De indexsprong, de taxshift, de hervorming van de Wet van ’96 en de verlaging van de vennootschapsbelasting hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de toegenomen aantrekkingskracht van België op buitenlandse investeerders”, stelt Boukaml tot slot.

Philippe Van Dooren