West-Vlaanderen pakt zelf de brexit aan

Nieuws, Logistiek
Roel Jacobus

Donderdag 11 april gaf de POM West-Vlaanderen het startschot voor een brexitactieplan, gedragen door de fine fleur van de West-Vlaamse economie, FIT en FOD Financiën. Namens de sector transport & logistiek zetelen in dit twintigkoppige platform Nicolas Dehaemers van NDQ Logistics uit Zeebrugge en Marc Adriansens, voorzitter van de Zeebrugse vereniging voor private havenbedrijven APZI. Een maritiem bekend lid is Koen Geirnaert van dotOcean uit Brugge, het technologiebedrijf achter het onbemande vaartuig ‘Echodron’ van Port of Antwerp.

De kustprovincie start met het oprichten van een West-Vlaams Fonds voor Regionale Reconversie (WVFR²). Daarin wil ze 80 miljoen euro mobiliseren uit provinciale, Vlaamse en federale middelen, waarvan 30 miljoen euro voor logistieke strategie. 10 miljoen euro is voor een ‘UK Activity’-plan, om de haven van Zeebrugge verder uit te bouwen als brexitproof logistieke poort, om nieuwe leveranciers en markten te zoeken en om overnames te steunen. 20 miljoen euro wordt voorzien voor het concept ‘bedrijventerrein voor de toekomst’, met onder meer multimodale overslagplatformen gekoppeld aan Physical Internet.

11.000 bedreigde jobs

Daarnaast roept West-Vlaanderen de hogere overheden op om bij de Europese Commissie aan te dringen op een specifiek brexitfonds. “Ik zie een gemeenschappelijke aanpak van Bretagne tot Rotterdam. We stellen voor om dit fonds te spijzen met 250 miljoen euro, waarvan 75% uit Europese middelen”, zegt Jean de Bethune (CD&V), gedeputeerde voor economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen (op de foto midden vooraan).

Vlaanderen wordt na Ierland het hardst door de brexit getroffen. Net als een eeuw geleden is opnieuw West-Vlaanderen het voornaamste slagveld. Volgens een raming van de POM verliest de West-Vlaamse industrie 250 miljoen euro per jaar door dalende export naar het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast beïnvloedt de brexit ook het Britse netwerk van toeleveranciers en de uitwisseling van onderzoekers, wat onmiddellijke effecten heeft op de West-Vlaamse productie en innovatie. “De speerpunten voeding, textiel en kunststoffen & rubber lopen de grootste averij op. Voeg er de logistieke sector, met de haven van Zeebrugge als draaischijf, bij en je komt op meer dan 11.000 bedreigde jobs. Uit onzekerheid stellen bedrijven investeringen en aanwervingen uit. We mogen niet wachten op het finale verdict rond de brexit maar moeten proactief vooruitkijken”, aldus Jean de Bethune.

Roel Jacobus