Franse regering zet schouders onder ambitieus logistiek plan

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

In april had staatssecretaris voor Transport, Alain Vidalies, gezegd dat 2015 voor Frankrijk het jaar van de logistiek zou worden. Om dat voornemen te concretiseren werd een nationale bevraging van de stakeholders gehouden en werd deze week een ’conférence nationale sur la logistique’ georganiseerd. Bedoeling was om te zien hoe deze activiteit in Frankrijk kan worden aangezwengeld en op welke gebieden de Franse overheid zou moeten handelen. Er namen meer dan 300 topverantwoordelijken uit de sector aan de conferentie deel.

Dat de Franse regering ineens de klemtoon op logistiek legt, heeft te maken met het feit dat ze ingezien heeft dat een goed werkende supply chain van groot belang is voor de competitiviteit van de ondernemingen en voor het aanzwengelen van de export. Ze is ook ineens tot het besef gekomen dat de sector – in ruime zin – goed is voor 1,8 miljoen jobs en liefst 10% van het Franse bbp.

‘Masterplan Logistik’

Frankrijk behoorde tot enkele jaren geleden nog tot de logistieke top in Europa, maar de dynamiek verdween. Er is nu op meerdere vlakken achterstand opgelopen, onder andere op het gebied van de opleidingen en van de bewustwording van de regionale overheden. Die hielden vaak investeringen tegen die tot ver in de jaren 1990 eenvoudig te realiseren waren.

“Het roer moet omgegooid worden”, aldus Vidalies. Tegen het einde van dit jaar wordt een nationale strategie France Logistique 2025 voorgesteld, die van Frankrijk weer een leider op logistiek vlak moet maken. Dit plan is duidelijk geïnspireerd op het “Masterplan Logistik’ dat Duitsland in 2011 lanceerde.

Meerdere pijlers

Het Franse plan zal steunen op een aantal pijlers.

– de optimalisering van de logistieke stromen en van de transportinfrastructuur. In dat kader worden oproepen gelanceerd voor O&O-projecten inzake intermodaliteit

– de logistieke beroepen en opleidingen weer aantrekkelijk maken. Ook moeten de beroepen beter gedefinieerd worden om de opleidingen er beter aan te passen

– de regels harmoniseren en vereenvoudigen

– de digitalisering en de transitie naar groenere energievormen ondersteunen

– de dialoog tussen de Staat en de lokale overheden bevorderen om investeringen te stimuleren en de ruimtelijke ordening in functie van de logistiek te oriënteren

– de oprichting van een kennisorganisatie om de know how binnen de sector de sector te verbeteren en deze beter door te geven naar de verschillende actoren.

– de samenstelling van een opvolgingscomité bestaande uit volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de sector.