Viapass gaat kandidaten ‘EETS-providers’ informeren

Nieuws, Douane
Philippe Van Dooren

De wegbeprijzing voor vrachtwagens gaat in de drie gewesten op 1 april 2016 van start. Daarvoor hebben Vlaanderen en Wallonië zopas een decreet goedgekeurd en het Brussels Hoofdstedelijk gewest een ordonnantie. Daarmee is het grootste deel van het pad geëffend voor een tijdige uitrol. Wat die uitrol nog kan dwarsbomen, zijn eventuele Europese bezwaren tegen de flankerende maatregelen en compensaties; en tegen mogelijke tekortkomingen inzake de zogenaamde EETS-domeinverklaring. Dat laatste gevaar lijkt nu veel kleiner te zijn geworden.

EETS providers

Andere toloperatoren dan Satellic moeten immers hun diensten kunnen aanbieden, net als bij het ‘roamen’ met een mobiele telefoon in een ander land. Daarvoor moeten echter hun systeem en hun OBU aan bepaalde criteria beantwoorden. Hierover moeten ze tijdig geïnformeerd worden.

Daarom heeft het intergewestelijk agentschap Viapass, dat de kilometerheffing beheert voor de gewesten, op 17 juli – zijn eerste verjaardag, nota bene – een bericht gepubliceerd op zijn website waaruit blijkt dat het daarvan werk maakt. “Zoals het gepland was in de oorspronkelijke architectuur bouwt de Belgische overheid een Road User Charging systeem dat EETS ready is. Op die manier kunnen andere EETS providers ook toetreden tot de Belgische toldomeinen”, wordt gemeld.

Update briefing

Viapass organiseert hiervoor op 16 september een EETS-updatebriefing bedoeld “om alle potentiële EETS-kandidaat-dienstverleners over het systeem te informeren op de meest efficiënte en objectieve manier. Kandidaat-dienstverleners zullen daar ruime tijd voor de start van het systeem informatie krijgen voor de configuratie van hun systeem en OBU’s.”

Eén van die potentiële EETS-providers, het Franse bedrijf Axxès, had een tijdje geleden zijn ongenoegen laten weten over het feit dat de nodige informatie nog niet is verstrekt. Volgens de woordvoerder van Viapass staat de organisatie van deze informatievergadering daar volledig los van.