VIL test mogelijkheden internet-of-thingsnetwerken voor logistiek

Het VIL heeft zopas de aftrap gegeven van het nieuwe project WiN4track. Dat gaat na of draadloze en energiezuinige netwerken ook logistieke toepassingen kennen, zoals tracking en monitoring van assets en diefstalgevoelige goederen.

Aan de basis van dit project ligt de vaststelling dat internet-of-thingsnetwerken steeds beter en uitgebreider worden. Samen met vijftien bedrijven wil het Vlaams Instituut voor de Logistiek de logistieke toepasbaarheid ervan onderzoeken. Het project loopt tot november 2017.

De nieuwe draadloze netwerken zijn de zogeheten low power wide area networks (LPWAN), zoals Sigfox of LoRa. Ze zijn ontwikkeld om kleine hoeveelheden informatie draadloos over een grote afstand te transporteren tussen objecten en systemen. Het stroomverbruik zou daarbij uiterst laag blijven. De netwerken laten toe om producten of assets goedkoop te voorzien van een sensor met een levensduur van vijf à tien jaar. Bestaande technologie zoals GPRS heeft immers een beperkte autonomie en een vrij hoge kostprijs.

Zeer verscheiden mogelijkheden

De hoofddoelstelling van het project is het potentieel en de mogelijkheden van deze LPWAN-netwerken en -apparatuur voor logistiek inzichtelijk te maken en uit te testen. Vijftien bedrijven nemen er aan deel ArcelorMittal, B Logistics, Borealis, CNH Belgium, Colruyt, Contraload, DHL Supply Chain, Eandis, Fost Plus, Infrabel, PostNL, Proximus, Siemens, Sint Jude Medical en Van Gansewinkel.

Opvallend is wel dat hun beweegredenen om aan het project te participeren zeer divers zijn. “Allemaal stappen ze mee in het project vanuit hun eigen noden. Dit kan gaan over productlokalisatie op eigen al dan niet grote yards (voor afgewerkte producten, machines, red.), het traceren en beter beheren van logistieke dragers zoals koelcontainers, kabelhaspels of rolcontainers, het monitoren van de condities van kwetsbare goederen tijdens het transport of het traceren van diefstalgevoelige goederen”, zegt projectleider Luc Pleysier.

Nieuwe businesscases

Netbeheerder Eandis, bijvoorbeeld, wil onderzoeken of ze haspels en andere relevante materialen kunnen volgen en weergeven op een elektronische kaart. Is de technologie geschikt om verdachte bewegingen buiten de werkuren te capteren en alarmen te genereren?

Afvalverwerker Fost Plus wil langs hun kant weten of de technologie rendabel kan ingezet worden om te controleren wanneer een afvalcontainer vol is. “Zo kunnen we meewerken aan het optimaliseren van de ophaalroutes en moet er minder voor niet volledig gevulde containers (30-40%) naar soms afgelegen gebieden worden gereden. Technisch gezien kan dit al met bijvoorbeeld GPRS-technologie maar de de autonomie is beperkt. Ook door de kostprijs werd dit niet doorgevoerd. Als de nieuwe netwerken de verwachtingen inlossen, zou er nu wel een businesscase kunnen zijn”, zegt David Quadflieg van Fost Plus.

GPRS vervangen

“Wij hebben in het verleden al gelijkaardige onderzoeksprojecten uitgevoerd, bijvoorbeeld rond de opvolging van logistieke dragers met RFID-technologie. Hiervoor hebben bedrijven echter eigen infrastructuur nodig en is opvolging alleen mogelijk op enkele vaste meetpunten wat continue, realtime opvolging niet mogelijk maakt. Een ander VIL-project, waar GPRS-technologie werd getest voor luchtvracht, bracht interessante realtime monitoringmogelijkheden naar voren. GPRS werkt via het 2G en 3G-netwerk, eigen infrastructuur is dus niet nodig, maar het is wel duur en de autonomie is beperkt. Met het project WiN4track willen we dus weten of die euvels met de nieuwe LPWAN opgelost zijn”, zegt VIL-communicatieverantwoordelijke Anke D’Halleweyn.

Philippe Van Dooren