Grote werken aan Viaduct van Vilvoorde starten: acht jaar hinder

Nieuws, Transport
Yannick De Spiegeleir
Viaduct van Vilvoorde
Viaduct van Vilvoorde © De Werkvennootschap

De renovatie van het Viaduct van Vilvoorde is gestart. Vanaf woensdag 16 augustus 2023 zal het verkeer op de Brusselse binnenring daardoor hinder ondervinden. Vanaf april 2024 zal er tijdens weekenden geen vrachtverkeer mogelijk zijn.

Het viaduct in Vilvoorde is waarschijnlijk een van de meest bekende onderdelen van de Ring rond Brussel. De brug heeft een lengte van 1.700 meter, is meer dan 30 meter hoog en rust op 22 rijen pijlers. Er is geen enkel probleem met de veiligheid, maar het immense bouwwerk is dringend aan renovatie toe. Het is met zo’n 150.000 voertuigen per dag en op piekmomenten zelfs 180.000 voertuigen, een van de drukste verkeersknooppunten van Europa. En dat zorgt voor flink wat slijtage, meer dan de ingenieurs in de jaren zeventig van de vorige eeuw konden voorspellen.

Het agentschap De Werkvennootschap, gespecialiseerd in complexe en grote mobiliteitsprojecten, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken.

Nieuwe betonplaat

De Werkvennootschap pakt de volgende onderdelen aan van het viaduct: het asfalt, de stalen draagconstructie waar de betonplaat op rust, de asbesthoudende verf op de stalen draagconstructie, de vangrails en de verlichting. “We leggen ook een nieuwe betonplaat onder het asfalt”, verduidelijkt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap.

De eerste fase loopt van augustus 2023 tot eind 2025. Tijdens die fase zal het verkeer richting Gent geen hinder ondervinden. Voor het verkeer richting Zaventem is dat wel het geval. Dat moet rijden over drie versmalde rijstroken. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 50 kilometer per uur.

Vanaf december 2023 wordt er ook aan de onderzijde van de brug gewerkt met een stelling die onder de brug hangt. De stelling wordt eerst opgebouwd aan de westzijde van het viaduct en schuift telkens na enkele maanden op richting de oostzijde van het viaduct. Dat gebeurt eerst onder de binnenring en daarna opnieuw onder de buitenring. De Brusselsesteenweg wordt voor het opbouwen en afbreken van de stelling gedurende enkele weken afgesloten vanaf december 2023.

“Vanaf april 2024 tot eind 2025 zal vrachtverkeer niet toegelaten zijn tijdens de weekends op het viaduct (richting Zaventem)”, zegt Struyf. “Die maatregel is noodzakelijk omdat we de brug trillingvrij moeten maken om de volledige renovatie te kunnen uitvoeren. We versterken het viaduct zodat ook zwaar uitzonderlijk vervoer de brug in de toekomst kan gebruiken.” Door het verstevigen van het viaduct kan de brug ook meer voertuigen dragen. “Als er later nood is aan een vierde rijstrook, dan kunnen we die ook openen”, aldus Struyf.

De werken worden begeleid en aangekondigd door een meertalige communicatiecampagne. De Werkvennootschap ging daarvoor ook rond de tafel zitten met de sectorfederaties waaronder Febetra. “Bij het begin van de werken in augustus wordt er een communicatie verspreid door middel van advertenties via tankpistolen langs de grote verkeersassen, ook net over de grens, om ook vrachtwagenchauffeurs in het Nederlands, Frans en Engels te informeren over de start van de werken”, legt Struyf uit. “Daarnaast zullen we inzetten op advertenties via radio, televisie en online media. Uiteraard zullen we een persbericht verspreiden dat via de brede media zal opgepikt worden.”

Omleidingen vrachtverkeer

Er wordt ook ingezet op bovenlokale omleidingen voor het vrachtverkeer. Tijdens de werken worden alternatieve routes aangeraden. Voor het verkeer komende van Antwerpen zijn dat de A12 voor het verkeer richting E40, en de E19 voor het verkeer richting Zaventem.
Voor het verkeer dat van west naar oost rijdt, worden enerzijds de A12-N16-E19 als alternatieve route aangeduid en anderzijds het zuidelijke deel van de Brusselse ring. Voor het lokale verkeer zijn de Budabrug en de Van Praetbrug de aangewezen alternatieven.

Vanaf het voorjaar in 2026 (fase 2) moet het verkeer een jaar lang over drie versmalde rijstroken. In de richting van Gent blijven ’s nachts en in het weekend maar twee rijstroken open.

Vanaf 2027 start een nieuwe fase, waarbij er drie rijstroken in de ene richting en twee in de andere vrij blijven. Tijdens die jaren verwacht De Werkvennootschap, het agentschap dat voor de renovatie instaat, veel hinder. In principe zou het project sneller kunnen uitgevoerd worden door meer rijvakken tegelijkertijd af te sluiten, maar dat zou voor nog meer hinder zorgen. Daarom werd gekozen om het op deze manier te doen.

Om de hinder te beperken, zal de Werkvennootschap inzetten op flankerende maatregelen. “Uit tellingen weten we dat er nog veel vrijetijdsverkeer plaatsvindt op het Viaduct tijdens de filespits. Door gerichte communicatiecampagnes hopen we ook hier meer bewustzijn te creëren.”

Voor de werken is een digitale helpdesk opgericht die bereikbaar is via het e-mailadres: bedrijvenpunt@werkenaandering.be. De volledige renovatie moet in de zomer van 2031 rond zijn.

Grote werken aan Viaduct van Vilvoorde starten: acht jaar hinder – Flows

Grote werken aan Viaduct van Vilvoorde starten: acht jaar hinder

Nieuws, Wegtransport
Yannick De Spiegeleir
Viaduct van Vilvoorde
Viaduct van Vilvoorde © De Werkvennootschap

De renovatie van het Viaduct van Vilvoorde is gestart. Vanaf woensdag 16 augustus 2023 zal het verkeer op de Brusselse binnenring daardoor hinder ondervinden. Vanaf april 2024 zal er tijdens weekenden geen vrachtverkeer mogelijk zijn.

Het viaduct in Vilvoorde is waarschijnlijk een van de meest bekende onderdelen van de Ring rond Brussel. De brug heeft een lengte van 1.700 meter, is meer dan 30 meter hoog en rust op 22 rijen pijlers. Er is geen enkel probleem met de veiligheid, maar het immense bouwwerk is dringend aan renovatie toe. Het is met zo’n 150.000 voertuigen per dag en op piekmomenten zelfs 180.000 voertuigen, een van de drukste verkeersknooppunten van Europa. En dat zorgt voor flink wat slijtage, meer dan de ingenieurs in de jaren zeventig van de vorige eeuw konden voorspellen.

Het agentschap De Werkvennootschap, gespecialiseerd in complexe en grote mobiliteitsprojecten, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken.

Nieuwe betonplaat

De Werkvennootschap pakt de volgende onderdelen aan van het viaduct: het asfalt, de stalen draagconstructie waar de betonplaat op rust, de asbesthoudende verf op de stalen draagconstructie, de vangrails en de verlichting. “We leggen ook een nieuwe betonplaat onder het asfalt”, verduidelijkt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap.

De eerste fase loopt van augustus 2023 tot eind 2025. Tijdens die fase zal het verkeer richting Gent geen hinder ondervinden. Voor het verkeer richting Zaventem is dat wel het geval. Dat moet rijden over drie versmalde rijstroken. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 50 kilometer per uur.

Vanaf december 2023 wordt er ook aan de onderzijde van de brug gewerkt met een stelling die onder de brug hangt. De stelling wordt eerst opgebouwd aan de westzijde van het viaduct en schuift telkens na enkele maanden op richting de oostzijde van het viaduct. Dat gebeurt eerst onder de binnenring en daarna opnieuw onder de buitenring. De Brusselsesteenweg wordt voor het opbouwen en afbreken van de stelling gedurende enkele weken afgesloten vanaf december 2023.

“Vanaf april 2024 tot eind 2025 zal vrachtverkeer niet toegelaten zijn tijdens de weekends op het viaduct (richting Zaventem)”, zegt Struyf. “Die maatregel is noodzakelijk omdat we de brug trillingvrij moeten maken om de volledige renovatie te kunnen uitvoeren. We versterken het viaduct zodat ook zwaar uitzonderlijk vervoer de brug in de toekomst kan gebruiken.” Door het verstevigen van het viaduct kan de brug ook meer voertuigen dragen. “Als er later nood is aan een vierde rijstrook, dan kunnen we die ook openen”, aldus Struyf.

De werken worden begeleid en aangekondigd door een meertalige communicatiecampagne. De Werkvennootschap ging daarvoor ook rond de tafel zitten met de sectorfederaties waaronder Febetra. “Bij het begin van de werken in augustus wordt er een communicatie verspreid door middel van advertenties via tankpistolen langs de grote verkeersassen, ook net over de grens, om ook vrachtwagenchauffeurs in het Nederlands, Frans en Engels te informeren over de start van de werken”, legt Struyf uit. “Daarnaast zullen we inzetten op advertenties via radio, televisie en online media. Uiteraard zullen we een persbericht verspreiden dat via de brede media zal opgepikt worden.”

Omleidingen vrachtverkeer

Er wordt ook ingezet op bovenlokale omleidingen voor het vrachtverkeer. Tijdens de werken worden alternatieve routes aangeraden. Voor het verkeer komende van Antwerpen zijn dat de A12 voor het verkeer richting E40, en de E19 voor het verkeer richting Zaventem.
Voor het verkeer dat van west naar oost rijdt, worden enerzijds de A12-N16-E19 als alternatieve route aangeduid en anderzijds het zuidelijke deel van de Brusselse ring. Voor het lokale verkeer zijn de Budabrug en de Van Praetbrug de aangewezen alternatieven.

Vanaf het voorjaar in 2026 (fase 2) moet het verkeer een jaar lang over drie versmalde rijstroken. In de richting van Gent blijven ’s nachts en in het weekend maar twee rijstroken open.

Vanaf 2027 start een nieuwe fase, waarbij er drie rijstroken in de ene richting en twee in de andere vrij blijven. Tijdens die jaren verwacht De Werkvennootschap, het agentschap dat voor de renovatie instaat, veel hinder. In principe zou het project sneller kunnen uitgevoerd worden door meer rijvakken tegelijkertijd af te sluiten, maar dat zou voor nog meer hinder zorgen. Daarom werd gekozen om het op deze manier te doen.

Om de hinder te beperken, zal de Werkvennootschap inzetten op flankerende maatregelen. “Uit tellingen weten we dat er nog veel vrijetijdsverkeer plaatsvindt op het Viaduct tijdens de filespits. Door gerichte communicatiecampagnes hopen we ook hier meer bewustzijn te creëren.”

Voor de werken is een digitale helpdesk opgericht die bereikbaar is via het e-mailadres: bedrijvenpunt@werkenaandering.be. De volledige renovatie moet in de zomer van 2031 rond zijn.