Begrotingsakkoord: langzame afbouw van professionele diesel

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Het begrotingsakkoord voorziet het gradueel afbouwen van de professionele diesel. Het fiscaal voordeel voor de transportsector wordt dus niet afgeschaft maar ‘langzaam’ verminderd. De sector reageert – voorlopig – opgelucht.

De Vivaldi-regering van Premier Alexander De Croo (Open Vld) presenteerde deze middag het begrotingsakkoord dat met veel moeite werd bereikt. De topministers zijn het eens geworden over een besparingsinspanning van 2,4 miljard euro. Het tekort wordt verminderd van 5,4% in 2021 naar 3,1% in 2022. Van dit akkoord zijn de grote lijnen tijdens een persconferentie voorgesteld. Veel concrete maatregelen, beslissingen en cijfers zijn dus nog niet bekend. Die worden deze namiddag aan het Parlement voorgelegd.

Een van de voorstellen die op tafel lagen, was de afschaffing of afbouw van de professionele diesel. Dat is de mogelijkheid voor professionele gebruikers (transporteurs, taxibedrijven enzovoort) om de accijnzen gedeeltelijk terug te vorderen. Momenteel bedraagt de teruggave zo’n 275 euro per 1.000 liter.

“Geen ramp”

De afbouw zal langzaam gebeuren, zo werd tijdens de persconferentie benadrukt. Volgens sommige bronnen zou de inperking volgend jaar 50 miljoen opleveren. “Dat lijkt min of meer overeen te stemmen met de piste die volgens onze informatie bestudeerd werd, met name 1 euro minder aftrek per 1.000 liter. Voor de vervoerders is dat geen ramp en zelfs zeker behapbaar”, zegt Philippe Degraef van Febetra.

Michael Reul beaamt het. “Als blijkt dat de afbouw in 2020 inderdaad beperkt blijft tot 50 miljoen – wat nog niet officieel geweten is – dan zijn we blij. Om een vergelijking te geven: de teruggave aan de Belgische vervoerders bedroeg in 2020 343 miljoen euro en die aan de buitenlanders 563 miljoen.”

Buitenlanders

Dat de regering de professionele diesel niet harder aanpakt of zelfs afschaft, heeft vooral met de buitenlanders te maken. “Mocht de regering te kordaat geweest zijn, dan hadden de buitenlanders niet meer in België getankt, wat 350 miljoen aan de staatskas had gekost: zij betalen in totaal 600 euro accijnzen per 1.000 liter, waarvan ze 275 euro recupereren. Het verschil is dus een bonus voor de schatkist, die anders zou zijn weggevallen.”

Transport vergroenen

De begroting draagt op transportgebied verder een vrij nadrukkelijke groene stempel. Volgens minister Petra De Sutter (Groen) zal die langzame afbouw van de professionele diesel een modal shift helpen realiseren.

Hiervoor wordt ook meer in de spoorwegen geïnvesteerd. In het akkoord is 1 miljard euro extra voorzien voor strategische investeringen, waarvan een kwart naar het spoor zal gaan. “De doelstelling is om tegen 2030 het goederenvervoer per spoor te verdubbelen”, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

Ook zou er vanaf 2022 een verhoogde investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en laadinfrastructuur komen.

Philippe Van Dooren