Afstandsbediening op alle Vlaamse bruggen en sluizen in 2032

Nieuws, Transport
Koen Heinen
V.l.n.r: Frieda Brepoels, minister Lydia Peeters en Christa Maes bij de AWATAR-simulator in Willebroek
V.l.n.r: Frieda Brepoels, minister Lydia Peeters en Christa Maes bij de AWATAR-simulator in Willebroek © KH

De Vlaamse overheid investeert ruim 200 miljoen euro om alle 427 beweegbare kunstwerken op Vlaamse waterwegen tegen 2032 vanop afstand te bedienen. Dat gebeurt vanuit drie centrales. Het personeel krijgt een speciale opleiding.

De afstandsbediening van de kunstwerken werd al in 2019 in de raad van bestuur van waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg beslist. “We zijn het programma nu aan het uitwerken”, legt Frieda Brepoels, voorzitster van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg, uit. De afstandsbediening zal vanuit drie centrales georganiseerd worden: Evergem, Willebroek en Hasselt. Het gaat om een investering van ruim 200 miljoen euro gespreid over 10 jaar tot 2032. Dit is een ambitieus programma waarmee we van de Vlaamse binnenvaart een toonaangevende sector maken.”

De centrale in Evergem komt in een nieuw ‘shared services center’. Het dossier hiervoor is in aanvraag. De twee andere centrales komen op de bestaande sites van de waterwegbeheerder in Willebroek en Hasselt.

Het volledige investeringsbedrag is nog niet ter beschikking. De Vlaamse overheid rekent daarvoor op bijkomende middelen van Europa. “De Vlaamse waterwegen spelen een belangrijke rol in het Europese TEN-T-transportnetwerk. Voor afstandsbedieningsprojecten op het Albertkanaal ontvingen we al 4,5 miljoen euro subsidie”, zegt Brepoels.

Impact op organisatie

De afstandsbediening van de kunstwerken zal een impact hebben op zowel het personeel als de middelen, de gebouwen en aansluitende diensten. “In totaal telt De Vlaamse Waterweg zo’n 400 bedienaars van de kunstwerken. De afstandsbediening zal gefaseerd geïmplementeerd worden en zal gepaard gaan met een gefaseerde afbouw van het personeel. Er zullen geen naakte ontslagen vallen gelet op de leeftijdspiramide van het personeel. Hierdoor kunnen ook andere kernopdrachten versterkt worden”, zegt Christa Maes, operationeel directeur van De Vlaamse Waterweg. De sociale partners zijn nauw bij het project betrokken.

Om de implementatie in goede banen te leiden, komen er verschillende focusgroepen waarin de betrokken medewerkers rond zestien thema’s zullen debatteren. “Dat gaat onder meer over hoe de opleiding er moet uitzien, de inrichting van de centrales, de functies, de opstelling van de roosters en de veiligheidsaspecten. Ook de evolutie van de trafiek op de waterwegen en de aangepaste bedieningstijden die op de verschillende corridors aangeboden worden, spelen mee want afstandsbediening geeft ons de mogelijkheid om de binnenvaart zeven dagen op zeven en dag en nacht in goede banen te leiden”, benadrukt Maes.

Opleiding

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, die bij de voorstelling van het programma aanwezig was, zei dat de afstandsbediening kadert in het ‘Smart Shipping’-programma met slimme infrastructuur, vaartuigen en communicatie. Ze mocht ook het ‘Automatisatie Waterwegen: Trainings- en Referentiecentrum” (AWATAR) op de site van De Vlaamse Waterweg in Willebroek officieel in gebruik nemen. Het gaat om een simulator voor de bediening van de kunstwerken met verschillende camerastandpunten, verkeerssituaties en weersomstandigheden. “Afstandsbediening vraagt feilloze technologie en goed getraind personeel”, besloot de minister.

Alle medewerkers die in de toekomst betrokken zijn bij de afstandsbediening krijgen hier een opleiding. Het AWATAR zal bovendien dienst doen als technisch referentiecentrum en model staan voor de uitrusting van de centrales.

Koen Heinen