Kans op 48 ton in Wallonië ‘quasi nihil’

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Het project is één van de begeleidende maatregelen die Wallonië voorstelt in het kader van de kilometerheffing voor vrachtwagens. “Maar het is quasi zeker dat het wordt afgevoerd”, zo heeft Flows uit betrouwbare bron vernomen.

Het voornemen om de maximale massa tot 48 of 50 ton te verhogen kwam er op vraag van de verladers en meer bepaald van de zand- en steengroeven, de agrovoedingssector en de melkindustrie. Deze sectoren voelen zich zwaar getroffen door de kilometerheffing en zoeken naar middelen om de meerkost te drukken.

De transportsector, daarentegen, was niet bepaald ‘happy’ met dit voornemen. Dit punt stond immers niet in de gemeenschappelijke eisenbundels van de drie transportfederaties, zo werd tijdens de jongste raad van bestuur van Febetra benadrukt.

Drieassige trekkers

De redenering is dat een dergelijke verhoging van de nuttige last van 30 naar 34 ton toelaat om minder ritten uit te voeren voor een zelfde te vervoeren volume – wat de impact van de heffing voor de verladers wat tempert – maar dat ze voor de transporteurs ‘onaangename’ consequenties heeft. Zij beschikken doorgaans over tweeassige trekkers, maar een verhoging van de maximale massa zo hen verplichten te investeren in drieassige trekkers, zonder enige garantie dat ze die meerkost ooit kunnen terugverdienen.

“Als Wallonië dan toch aan de gewichten wil morrelen, ziet Febetra veel meer heil in de invoering van een proefproject met ecocombi’s in Wallonië of het mogelijk maken van grensoverschrijdend vervoer met 44 ton tussen Wallonië en Frankrijk”, zo stelt de raad van bestuur.

Blijkbaar heeft dat in Namen gehoor gekregen: het is bijna zeker dat de 48/50 ton worden afgevoerd. Een test met ecocombi’s ziet de Waalse regering daarentegen wel zitten: er wordt verder gewerkt aan het dossier. Dat heeft een vertegenwoordiger van het kabinet van Waals minister di Antonio (Milieu, Mobiliteit, Transport, Luchthavens en Ruimtelijke Ordening) tijdens een recente vergadering van de Union Wallonne des Entreprises bevestigd. Over de stand van zaken met betrekking tot de vraag om met 44 ton van en naar Frankrijk te mogen rijden, is nog niets geweten.