Compensaties nekken Dobrindts PKW-Maut

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Volgens Eurocommissaris voor Transport, Violeta Bulc, “kan een tolsysteem enkel rechtsgeldig zijn in Europa als het de basis van het Europees verdrag respecteert: niet-discriminatie. We hebben de grootste twijfels omtrent de definitieve teksten van de Duitse wetten. Daarom handelen we snel en starten wij een inbreukprocedure om deze twijfels weg te nemen en duidelijkheid te scheppen.”

Nu de Duitse bondspresident de wetteksten voor de PKW-Maut heeft ondertekend en ze in het Duitse staatsblad zijn verschenen, kon de Europese Commissie officieel in gang schieten. Voordien kon ze alleen maar dreigen met een procedure, maar nu mag ze Duitsland formeel aanpakken. Vandaag werd de procedure gestart: eerst krijgt Berlijn een aanmaning, waarna men twee maanden de tijd heeft om te antwoorden. Indien nodig trekt de Commissie daarna naar het Hof.

Omdat een vonnis door het Hof gemiddeld twee jaar op zich laat wachten, is het voor Dobrindt zo goed als onmogelijk om de PKW Maut in 2016 effectief in te voeren. En aangezien hij tegen dan een uitbater van het Maut-systeem moet aanduiden, wacht de Duitse minister liever af.

Strijdvaardig

Hoewel Dobrindt voor zijn controversiële heffing is blijven vechten, heeft de Europese Commissie hem nu eigenlijk op de knieën gekregen. “Met de start van een inbreukprocedure vertraagt de Commissie de uitvoering van infrastructuurtaks. Maar we handelen volgens de wetten en zullen dan ook wachten op een beslissing van het Hof”, zei de CSU-politicus vanochtend in een interview met Bild. Hij voelde de bui al hangen.

Hij blijft echter bijzonder strijdvaardig en zegt zijn plan “tot het einde” te zullen verdedigen, wat er op duidt dat de Duitse regering niet zal proberen om met Brussel tot een compromis te komen. Hij houdt voet bij stuk: “De regels voor de Maut zijn conform de Europese regels”, aldus Dobrindt

Compensaties

Niet de PKW-Maut ‘an sich‘ is controversieel, maar wel het feit dat door een compensatiemechanisme via kortingen op de verkeersbelasting, het enkel en alleen al de buitenlandse automobilisten zijn die de Maut zullen betalen.

Ook de eerste versie van de Duitse kilometerheffing voor vrachtwagens – de Strassenbenutzungsgebühr – werd in 1992 door het Europees Hof om exact dezelfde reden naar de prullenmand verwezen.

Meteen is dat een signaal naar de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen: zij zullen ervoor moeten zorgen dat eventuele compensatiemaatregelen voor de Belgische transporteurs de concurrentie met de buitenlandse transporteurs niet vervalst.