Toestand Belgisch wegvervoer blijft zorgwekkend

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

Uit de meest recente cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijken verleden jaar 199 vergunde transportondernemingen de boeken neergelegd te hebben. In 2013 werden er nog 252 faillissementen geregistreerd.

“Hoewel het dalend aantal faillissementen positief nieuws is, is er nog geen reden tot euforie,” zegt Degraef. “Andere recente indicatoren, zoals de ‘Maut-cijfers’ van de BAG (Bundesamt für Güterverkehr), tonen aan dat het Belgisch wegvervoer er maar niet in slaagt om uit de neerwaartse spiraal te geraken waar het sinds de uitbreiding van de Europese Unie tien jaar geleden in verstrikt zit.”

“Het broos internationaal economisch klimaat en de buitenlandse concurrentie blijven onze Belgische transporteurs parten spelen,” waarschuwt hij.

Maut-kilometers

Het totaal aantal afgelegde kilometers op het Maut-wegennet is verleden jaar met 2,9% toegenomen, zo blijkt uit de pas vrijgegeven cijfers van de BAG. “Voor de Belgen oogt het plaatje minder fraai. Belgische voertuigen legden vorig jaar 6,5% minder Maut-kilometers af dan in 2013,” stelt Degraef vast.

Bijzonder verontrustend is dat onze vervoerders nu al jarenlang mincijfers laten optekenen en er maar niet in slagen om zich los te wrikken uit die negatieve spiraal. “Op 7 jaar tijd is het aantal door Belgische voertuigen afgelegde Maut-kilometers met 51% teruggevallen. Een zoveelste bewijs dat onze Belgische vervoerders in het internationaal vervoer onmogelijk kunnen opboksen tegen de buitenlandse concurrentie.”

Eurostat

Deze stelling wordt bevestigd door een recente studie die naar aanleiding van het vrachtwagensalon Truck&Transport is verschenen. Daarin worden cijfers van Eurostat aangehaald, waaruit blijkt dat Belgische vervoerders zelfs in het nationaal vervoer iets minder tonkilometers boeken dan in 2002.

In het internationaal vervoer was de daling liefst 55%, onder andere door het fenomeen van de uitvlagging en door de concurrentie van transporteurs uit Centraal en Oost-Europa.

Uit de studie blijkt tevens dat het aantal transportondernemingen tussen 2002 en 2012 met 6% is afgenomen.

Voor zover dit nodig was, wijst de studie op de hoge loonkost van het rijdend personeel, die 31,3% van de totale kostprijs van een Belgische vervoeronderneming vertegenwoordigt. Die loonkost is meer dan de helft lager in bijvoorbeeld Slowakije.

Regeerakkoord

“Febetra hoopt dan ook dat de regering Michel snel werk maakt van een herstel van de competitiviteit. De trendbreuk die in het federaal regeerakkoord waarneembaar was, moet zich zo snel mogelijk vertalen in concrete maatregelen,” aldus Degraef tot slot.