Tarieven Port of Antwerp en MLSO stijgen met 2,73% in 2022

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen
Hijsbok Brabo
Hijsbok Brabo © Herman Croenen

Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) kondigen de verhoging van hun tarieven aan voor 2022. Het merendeel volgt de consumptieprijzenindex (CPI), goed voor 2,73% verhoging, maar er zijn uitzonderingen.

Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) maken hun nieuwe tarieven bekend, die van kracht zijn vanaf 1 januari 2022. 
 
Voor een aantal courante tarieven gaat het om een indexering met de consumptieprijzenindex (CPI) van augustus, dat betekent een stijging van 2,73% vanaf 1 januari 2022. Die aanpassing geldt zowel voor terreinen van het Havenbedrijf als die van MLSO: 

Tariefverordening op het slepen in de dokken
Tariefverordening op de binnenvaart
Tariefverordening op de zeeschepen
Tariefverordening op het gebruiken van kaaien en afdaken in het havengebied
Tariefverordening op het gebruiken van de gronden in het havengebied
Tariefverordening op drank- en eetgelegenheden

Onroerende voorheffing

Specifiek voor de concessionarissen, onderstreept het Havenbedrijf dat het voor de onroerende voorheffing afhankelijk is van het overmaken van de aanslagbiljetten door de Vlaamse overheid. Er moeten nog aanslagbiljetten binnenkomen van meerdere jaren. Percelen worden doorgerekend zodra het Havenbedrijf de nodige documenten van de overheid ontvangt. Voor meer informatie is het Havenbedrijf via mail te contacteren.

Hijsbok Brabo wordt duurder

Er zijn evenwel uitzonderingen. De prijzen voor het gebruik van de drijvende hijsbok (Verordening zelfvarende 800 tonshijsbok ‘Brabo’) zullen iets sterker stijgen dan CPI (5%) vanwege de recente investering/revisie. Van enkele andere diensten blijven de prijzen stabiel. CPI zal immers niet worden verrekend in de volgende tariefverordeningen: watergebonden oliecalamiteiten, drijvende droogdokken en evenementen, foto- en filmopnames in het zeehavengebied van Antwerpen.

Afvalbijdrage zeeschepen

In 2022 wordt de nieuwe Europese richtlijn inzake havenontvangstvoorzieningen geïmplementeerd door de havens. Hierdoor zullen we als havenbedrijf een volledige retributie moeten voorzien voor alle Annex V-afval. Dat moet een neutrale operatie zijn: de inkomsten (bijdrage schepen) moeten dus gelijk zijn aan de uitgaven (retributie afvalophalers). Het nieuwe kostendekkingssysteem zal in België ingaan op 1 april 2022. Hierover wordt later nog uitgebreid gecommuncieerd, laat het Havenbedrijf weten. 
Met ingang van 1 januari 2022 zal de variabele tussenkomst voor Annex I-afval opnieuw dalen van 30 euro/m3 naar 25 euro/m³. Vorig jaar ging de beweging nog in omgekeerde richting. 

Strategische korting binnenvaart

In de tariefverordening op de binnenvaart wordt de voorwaarde voor het verkrijgen van de strategische korting herzien. Om het vletwerk verder te ondersteunen, zal een binnenvaartschip dat tijdens een verblijf meer dan drie terminals aandoet, toch recht hebben op de strategische korting, indien er minder dan 36 uur zit tussen twee verblijven in de Antwerpse haven.

Wat betreft het meren en ontmeren en beloodsen achter de sluizen, verwacht het Havenbedrijf nog een communicatie van Brabo cvba, dat verantwoordelijk is voor die diensten. Brabo zal hieromtrent zelf communiceren.

In de afgelopen jaren waren concessietarieven en havengelden het onderwerp van uitstelmaatregelen die de havenbedrijven ademruimte moesten geven in de nasleep van de covidpandemie. 

Michiel Leen