Actieaanzegging loodsen: “Vrijdag geen grote schepen meer” (update)

Nieuws, Scheepvaart
Bart Timperman
Loodsboot
Loodsboot © Herman Croenen

Schepen langer dan 340 meter zullen vanaf vrijdagochtend op de Westerschelde geen beloodsing meer krijgen. Dat is de actie die de onafhankelijke loodsenbonden BvL en OvL aankondigen tegen een mogelijke versoepeling van de loodsplicht.

Update woensdag 29/09 om 19.45 uur

De Permanente Commissie – het hoogste Nederlands-Vlaams beleidsorgaan voor de scheepvaart in de  Scheldedelta – kan vandaag haar goedkeuring geven aan de ‘Loodsplicht Nieuwe Stijl’ (LNS). Die houdt onder andere een versoepeling in van de huidige, in 2002 verstrengde beloodsvoorwaarden voor sommige scheepstypes op de Schelde.

Al voor de vakantie waarschuwden zowel de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) als de Onafhankelijke Vereniging van Loodsen (OvL) dat ze die versoepeling niet zagen zitten. Discreet bijkomend overleg de voorbije zomer heeft volgens hen maar weinig zoden aan de dijk gebracht zodat er slechts “op een aantal punten tegemoetgekomen is” en “de eindteksten ver onder onze verwachtingen blijven. Na één jaar regelmatig overleggen is er ten gronde dus niets veranderd.”

Kortom, als vandaag die eindteksten daadwerkelijk in de Permanente Commissie worden goedgekeurd, dan “zullen de rivier- en zeeloodsen hun aanvaardingsbeleid voor marginale schepen terugbrengen naar schepen met een LOA (Length Overall) tot 340 meter. En dit met ingang vanaf 1 oktober 2021 00.00 uur.” Of in mensentaal: “Vanaf dan zal inkomend geen enkel schip bemand worden dat groter is dan 340 meter.”

Veiligheid

In hun actie-aanzegging aan minister Lydia Peeters en MDK-secretaris-generaal én commissaris bij de Permanente Commissie Nathalie Balcaen, herhalen BvL en OvL dat volgens hen de nieuwe regeling “haaks staat op de huidige schaalvergroting in het Scheldegebied, de toename van de tijgebonden vaart naar Antwerpen én het verder achteruitboeren van de kwaliteit van de scheepsbemanningen.”

Nog volgens beide bonden is de nieuwe regeling opgedrongen door Nederland, lees de Rotterdamse rederskringen, en “staat Vlaanderen erbij en kijkt ernaar.” Overigens zouden de Nederlandse loodsen op de Schelde wél tegen de versoepeling zijn, maar als zelfstandigen niet deelnemen aan de geplande actie. In Nederland is de ‘Loodsplicht Nieuws Stijl’ al overal van kracht, behalve in het Scheldegebied.

Verrast

Formele reacties vastkrijgen, is wegens de dreiging niet mogelijk. “Ik ben verrast”, reageert een rederij anoniem. “Als je de schepen boven de 340 meter niet meer naar Antwerpen laat varen, tref je alle rederijen. Want dan zet je de grootste containerschepen, de werkpaarden in de koopvaardij, gewoon buiten spel.” Een andere speler in de maritieme keten hoopt nog dat de actie wordt afgeblazen voor verder overleg. “De Loodsplicht Nieuwe Stijl is een complexe materie waar tal van aanpassingen zijn voorgesteld. Soms versoepelingen, maar soms ook verstrenging. Hopelijk kan er alsnog op basis van feiten worden onderhandeld. Maar onderhandelen is niet evident als niet alle partijen willen bewegen.”

Noch bij de Antwerpse haven, noch bij MDK konden we tot dusver een reactie noteren. Een ervaren loods noemt de geplande Loodsplicht Nieuwe Stijl alvast “een regelrechte provocatie. Hoe meer schepen beloodst worden, hoe veiliger de scheepvaart. En ja, deze actie zal grote gevolgen hebben. Schepen zullen onvermijdelijk meteen afgeleid worden.”

UPDATE

“In havenkringen gonsde het woensdagavond van de geruchten als zou de Permanente Commissie woensdag tijdens haar bijeenkomst in Gent nog geen beslissing hebben genomen. En er dus voor de loodsen (nog) geen reden zou zijn om actie te voeren. Bevestiging daarvan was er nochtans niet. De woordvoerdster van MDK verwachtte “vandaag geen nieuws meer”. Ook Antwerps havenschepen Annick De Ridder, die eerder liet weten dat ze iedere stakingsaanzegging in onze haven betreurt en hoopte op overleg, liet via haar woordvoerder weten nog geen bevestiging te hebben over het uitstellen van de beslissing over de ‘Loodsplicht Nieuwe Stijl’.

Volgens BvL-voorzitter Sven De Ridder zou het evident zijn “dat ze de beslissing voor onbepaalde tijd opschorten als ze geen problemen willen. Ik heb echter nog niets officieel gehoord. De actie zal dan ook volgens plan worden opgestart.”

Paul Verbraeken