Interim-directeurs Detienne (Loodswezen)/De Deken (VLOOT) stappen op

Nieuws, Scheepvaart
Bart Timperman
Ronny Detienne en Wim De Deken
Ronny Detienne en Wim De Deken © Brabo en Wim De Deken

Ronny Detienne en Wim De Deken hebben hun ontslag aangeboden aan administrateur-generaal Nathalie Balcaen (MDK). Die neemt tijdelijk de leiding over. Het ontslag volgt op het scherpe verzet van alle loodsenbonden tegen hun aanstelling.

Ronny Detienne en Wim De Deken houden de eer aan zichzelf en dienden hun ontslag in bij administrateur-generaal Nathalie Balcaen van de administratie Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). De twee waren pas recent aangesteld als interim-directeurs bij respectievelijk Loodswezen en VLOOT. Anderhalve week geleden raakte bekende dat alle loodsenbonden en de vakbonden zich scherp uitspraken tegen de komst van beide directeurs, die zes maanden de leiding zouden waarnemen in afwachting van een selectieprocedure voor nieuwe namen.

Het ontslag van beide tijdelijke directeurs hing in de lucht na de zware aanvallen vorige week tot bij de minister. Eerst door de vakbonden, nadien door de beroepsorganisaties BvL (Beroepsvereniging van Loodsen) en OvL (Onafhankelijke Vereniging van Loodsen). Maandagochtend maakte Nadia Bos, diensthoofd Scheepvaartbegeleiding bij MDK, evenwel zelf aan de topmensen van de administratie bekend: “Het voorbije weekend hebben de heren die Herman (Van Driessche) tijdelijk zouden vervangen, Wim en Ronny, hun ontslag gegeven.”  

MDK bevestigt het ontslag. Er wordt gekeken of een constructie met de andere leidinggevenden een tijdelijke oplossing kan bieden.Tot zolang zal Balcaen zelf de leiding waarnemen. Het kabinet van minister Lydia Peeters bevestigt intussen ook de toestand. De minister stelt dat zo spoedig mogelijk de procedure wordt opgestart voor de definitieve vervanging van zowel algemeen directeur DAB Vloot, als een algemeen directeur DAB Loodswezen.

In beraad

Volgens onze informatie vroeg administrateur-generaal Balcaen op het directiecomité het huidige management van MDK tijdelijk in een collectief leiderschap Herman Van Driessche op te volgen. Die heeft het voorbije weekend daadwerkelijk MDK verlaten na daar gedurende enkele jaren tijdelijk zowel het Loodswezen als VLOOT geleid te hebben. Van Driessche stapt over naar bvba Brabo. In afwachting van het antwoord van het huidige MDK-management zal de adminstrateur-generaal zelf Loodswezen en VLOOT leiden.

Aan de pijnlijke stoelenwissel ging een week van diepgaande klachten bij de bevoegde minister vooraf. In een brief aan Lydia Peeters hadden de vakbonden vorige week maandag 5 juli al protest aangetekend “tegen de beslissing tot aanstelling van de twee waarnemende directeurs, enerzijds bij DAB Loodswezen en anderzijds bij DAB VLOOT”. Zij stapten naar de minister omdat zij toen naar hun zeggen nog geen “respons” hadden gekregen op hun protest bij de administrateur-generaal. In de brief aan de minister richtten de bonden meteen ook hun pijlen op het consultancybureau Delta-I dat “een alsmaar grotere rol zou innemen bij de werking en de leiding binnen MDK”.

Consultant

Vrijdagavond 10 juli schoten de beroepsorganisaties BvL en OvL bij de minister zo mogelijk nog meer met scherp. In een brief van vier bladzijden aan Peeters zegden beide verenigingen ‘perplex’ te staan dat Peeters toestemming had gegeven voor de ‘tewerkstellingsconstructie’ voor Detienne en De Deken. In die brief schreven Sven Deridder (BvL) en Hans Swillens (OvL) dat de leiding van Loodswezen en VLOOT nu de facto in handen is gekomen van een private firma, de consultancyfirma Delta-I.

“Onaanvaardbaar” en volgens hen “een eerste eenzijdige stap richting privatisering”. “Twee gepensioneerden” aanstellen is volgens hen een “aberrant dure optie”. Zij vermelden daarbij een bedrag van 1.259 euro per dag/per persoon via een raamcontract met Delta-I, dat zelf als consultant jaarlijks twee miljoen euro zou ontvangen van MDK. Bijzonder uitvoerig leveren BvL en OvL daarbij ook kritiek op Delta-I.

Kortom, vrijdagavond lieten BvL en OvL weten dat “harde acties onvermijdelijk zullen zijn mocht men deze piste (verder) bewandelen”. Tegelijk werd het vertrouwen in de administrateur-generaal opgezegd. Inmiddels wordt zoals al eerder meegedeeld alle overleg over lopende dossiers opgeschort.

Verantwoording

De scherpe brief van BvL en OvL aan de minister kwam er na nochtans een uitgebreid antwoord van de administrateur-generaal donderdagmiddag. Daarin verzekerde Balcaen dat de aanstelling van Detienne en De Deken “zo tijdelijk mogelijk” zou zijn. Bovendien was de aanstelling genomen “in afstemming met het kabinet van minister Peeters” en na een gunstig advies van de Inspectie Financiën. Zij verzekerde er de belangenorganisaties van dat er van een uitholling van het ambtenarenstatuut geen sprake is.

Navraag leert dat Delta-I in overheidskringen een zeer gekend adviesbureau is dat al jaren diensten leverde aan tal van federale en Vlaamse overheidsdiensten. Het adviesbureau reageerde (nog) niet op de stellingen van de beroepsorganisaties.

Paul Verbraeken