Groene vzw in beroep tegen nieuwe terminal Wallenius Wilhelmsen

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Er blijft beroering rond de plannen voor het verbreden van het Boudewijnkanaal tegenover Zwankendamme en Lissewege. Daar wil het havenbestuur overgaan tot het ontwikkelen van landbouwgrond die al veertig jaar ruimtelijk bestemd is voor havenactiviteiten. Er zou een bouwdok komen voor de elementen voor de Oosterweeltunnel. Na afloop van deze opdracht – wellicht 2024 – zou een kade overblijven voor een nieuwe roroterminal. Voor deze terminal heeft behandelaar Wallennius Wilhelmsen alvast aan het stadsbestuur van Brugge een omgevingsvergunnnig gevraagd én op 3 juni gekregen.

Dit is niet naar de zin van de lokale vereniging voor natuurbehoud vzw Groen, niet te verwarren met de politieke partij die een gelijkaardige naam draagt. Die had in mei al te kennen gegeven dat ze actie zou voeren tegen de ontwikkeling van de groene kanaaloever. Zoals ze trouwens ook meestrijdt tegen de nieuwe Visartsluis en de plannen voor een nieuw voetbalstadion. “We zijn nu in beroep gegaan bij de bestendige deputatie tegen de op 3 juni toegekende vergunning door het stadsbestuur”, zegt voorzitter Erik Ver Eecke (links op de foto). “We blijven erbij dat de alternatieve mogelijkheden voor efficiënter ruimtegebruik, zowel in de voorhaven als de achterhaven, niet of onvoldoende werden onderzocht. Langs het Boudewijnkanaal zouden de havenactiviteiten ook zeer dicht bij de woonkernen komen. We blijven met alle beroepsmogelijkheden strijden tegen het onnodig innemen van groene ruimte.”

Uitspraak vóór half december

Het kabinet van gedeputeerde Bart Naeyaert, bevoegd voor omgevingsvergunningen, bevestigt de actie van de vzw Groen. “Op dit eerste beroepsniveau is de bestendige deputatie aan zet. Op 8 november worden de indieners van het beroep verwacht bij Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), waar iedereen het recht heeft om gehoord te worden. De POVC zal daarna een advies opmaken rond de vormelijke (ontvankelijk of niet) en inhoudelijke (gegrond of ongegrond) aspecten van de klacht.”

Op basis van dat advies zal de bestendige deputatie oordelen. Volgens de wettelijke termijn moet dit voor half december gebeuren. “Als de deputatie het beroep gegrond vindt, kan ze de omgevingsvergunning weigeren, bevestigen of bijkomende voorwaarden opleggen. Na deze beslissing is nog een hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen mogelijk”, aldus het kabinet van Naeyaert.

Roel Jacobus