Onveilige ‘Lita’ na negen dagen van de ketting in Gent

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Vorige week fronste menigeen de wenkbrauwen bij het bericht dat leden van de vakbonden ACV-Transcom en BTB drinkwater brachten naar de bulkcarrier ‘Lita’ in het Alphonse Sifferdok in Gent. Dat gebeurde nadat dokwerkers hoorden dat de bemanning regenwater had moeten opvangen tijdens de reis uit Brazilië. De ‘Lita’ is een schip van de Duitse rederij Blumenthal, waartegen de International Transport Workers’ Federation (ITF) al maanden wereldwijd campagne voert. Diverse keren werden al ongeschikte leef- en werkomstandigheden vastgesteld, onder meer op het vlak van veiligheid. Dat was onder meer nog eind mei in Gent het geval met de ‘Pegasus’.

Woendag is de ‘Lita’ weer vrijgegeven, waarop het schip stante pede uit North Sea Port Gent vertrok. Volgens satellietgegevens ligt het net buiten de twaalfmijlszone voor Oostende te wachten op een nieuwe opdracht.

Onveilig en in slechte conditie

Het inspectierapport dat in Gent werd opgemaakt, telt maar liefst 36 onvolkomenheden. Daarvan waren er 7 die een reden vormden om het schip aan de ketting te leggen, voornamelijk uit bekommernis voor de veiligheid. Het ging onder meer om niet werkende noodverlichting, batterijen en schakelaars; onbruikbare reddingsmiddelen; niet goed onderhouden reddingssloepen; ontoereikende brandblusmiddelen; blusopleiding van de bemanning; algemeen veiligheidsbeleid.

Daarnaast werden tal van gebreken vastgesteld: verlopen vergunningen, beschadigde kabels en trossen, ontoereikende omstandigheden voor werken, slapen en ontspanning, onvoldoende gekoelde voedselbewaring, gebrekkige afvoer van afvalwater. Zorgwekkend waren ook een aantal structurele problemen zoals onder meer roest, onvoldoende elektrisch onderhoud, en beschadigde deuren die overslaand zeewater binnenlaten.

Geen reactie van rederij

De meest dringende mankementen werden gedurende het verblijf van negen dagen opgelapt. Voor de meer algemene en structurele problemen is het wellicht wachten tot de ‘Lita’ opnieuw ergens aan de ketting gelegd wordt. 

Onze vraag om een reactie bij rederij Blumenthal kreeg geen gehoor.

Roel Jacobus