Gent zit op groei na eerste kwartaal

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

Het is het tweede jaar op rij dat de zeevaarttrafiek in Gent in het eerste kwartaal met ruim vijf procent toeneemt. Vorig jaar was dat al het geval met een stijging van 5,7% naar 6,4 miljoen ton. Dit jaar zet Gent een vergelijkbare stap vooruit. Tegenover de 6,1 miljoen ton van 2013 is zo sprake van een stijging met ruim 11%, onderstreept het Havenbedrijf.

De binnenvaart volgde opnieuw een neerwaartse curve. Vorig jaar was het volume dat per binnenschip wordt aan- of afgevoerd, al met 5,2% afgenomen tot 5,3 miljoen ton. Dat verhaal herhaalde zich in het eerste kwartaal van dit jaar, met een verdere daling naar 5,1 miljoen ton. In het eerste kwartaal van 2013 haalde de binnenvaart nog 5,6 miljoen ton. In Gent vertaalt meer zeevaart zich wel vaker in minder binnenvaart, wanneer maritieme ladingen rechtstreeks naar de haven komen en niet in andere havens op een binnenschip richting Gent worden gezet.

Aan maritieme zijde zaten vooral ertsen en metaalresiduen, meststoffen en chemische producten in de lift. Vaste minerale brandstoffen, ruwe mineralen en bouwmaterialen gingen erop achteruit. Bij de binnenvaart deden de vaste minerale brandstoffen en vooral ook de chemische producten het goed. Voedingsproducten, veevoeders en petroleumproducten kenden een daling.

De totale watergebonden overslag kwam uit op 11,8 miljoen ton, een stijging van160.000 ton of 1,4% tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar, dat vrijwel op het hetzelfde peil stond als in 2013.