Vlaams noodplan voor Noord-Zuidverbinding in Limburg

De Vlaamse regering wil van de Noord-Zuidverbinding in Limburg een ‘complex project’ maken. Hierdoor kan het dossier een versnelde doorstart maken, als de de Raad van State het betrokken ruimtelijke uitvoeringsplan zou vernietigen.

De Noord-Zuidverbinding is een belangrijke verbindingsweg tussen Eindhoven en Hasselt. Om de dorpkskernen van Houthalen-Helchteren te ontzien, werd in 2008 gekozen voor het tracé van een omleidingsweg in plaats van het doortochtscenario (een tracé met tunnels onder het centrum van de gemeenten). Dat stuitte op verzet, omdat de weg schade zou veroorzaken aan natuurgebieden die beschermd zijn door Europa. Sindsdien is het dossier verzeild geraakt in een kluwen van procedures.

Zo bestudeert de Raad van State momenteel een aanvraag tot vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de verbindingsweg. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en zijn collega van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vrezen dat als het GRUP later dit jaar wordt vernietigd, de Noord-Zuidverbinding ernstige vertraging dreigt op te lopen.

“Maar als de Raad van State de auditeur volgt in zijn redenering, dan staan we klaar met een alternatief om de Noord-Zuid indien nodig een versnelde doorstart te geven”, melden ze vandaag. Ze kiezen voor de oplossing van het ‘Complex Project’.

Eén traject

“Dat betekent dat alle procedures geïntegreerd worden in één traject. De verschillende alternatieven worden dan samen onderzocht en alle betrokken partijen krijgen inspraak. Er wordt ook gekozen voor een formule waarbij de belangrijke beslissingen terzake genomen worden door het Vlaams Parlement, zodat nodeloos tijdsverlies kan vermeden worden”, zeggen ze.

Voorts meldt Weyts dat er intussen voortgewerkt wordt, ook met de onteigeningen, waarvoor 30 miljoen werd uitgetrokken. “Los van het complex project worden op korte en middellange termijn concrete mobiliteitsmaatregelen genomen ter waarde van 8 miljoen euro. In 2017 en 2018 worden zo vijf ingrepen uitgevoerd. Wij onderzoeken ondertussen ook de mogelijke bijkomende – al dan niet tijdelijke – doorstromingsmaatregelen op de huidige Noord-Zuidas”, stelt hij.

 Decreet wordt aangepast

Schauvliege van haar kant zegt vast te stellen dat heel wat belangrijke investeringsdossiers vastlopen. “Daarom zal de Vlaamse regering nu werk maken van een aanpassing van het decreet complexe projecten, zodat het Vlaams Parlement kan beslissen over investeringen van een dermate groot maatschappelijk belang, zoals de Noord-Zuidverbinding”, kondigt ze aan.

Philippe Van Dooren