“Nu Oosterweel-referendum organiseren is fout signaal”

De aanvraag voor een nieuw referendum over het Oosterweeltracé is voor de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland een fout signaal naar de buurlanden. De besluiteloosheid in dit dossier zorgt voor toenemende irritatie bij bedrijven.

Gedelegeerd bestuurder Luc Luwel van de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland hoopt dat de aanvraag voor een nieuw referendum over de Oosterweelverbinding door de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos geen onzekerheid zal scheppen.

”We pleiten voor de snelste oplossing die mogelijk is binnen het budgettaire kader en waarbij mobiliteit en leefbaarheid worden verzoend. Opnieuw een referendum organiseren zou als een fout signaal kunnen aankomen bij de ons omringende landen. Iedereen moet goed beseffen dat een belangrijk deel van de investeringen en tewerkstelling in onze regio, in het buitenland wordt bepaald. Bij grote rederijen en transportbedrijven hebben we de voorbije jaren een toenemende irritatie gevoeld rond de besluiteloosheid in dit dossier", benadrukt Luwel.

Beslissing

Volgens hem heeft de overheid de beslissing om Oosterweel uit te voeren genomen na diverse overwegingen en is een derde Scheldekruising hoogstnodig, niet enkel om de mobiliteit in en om de stad te verzekeren, maar ook om de economische ontwikkeling en de welvaart van honderdduizenden werknemers in de regio niet in gevaar te brengen. “Stilstand is geen optie meer”, aldus de gedelegeerd bestuurder. Een ongeval in de Kennedytunnel woensdagmorgen, met lange files tot gevolg, toonde die noodzaak nog maar eens aan.

Hij wijst er verder op dat met de aanstelling van een intendant om de overkapping te onderzoeken al een proces is gestart om tot oplossingen te komen die zowel de mobiliteit als de leefbaarheid alle kansen geeft en waarbij alle stakeholders deel uitmaken van de klankbordgroep.

Ook Havenschepen Marc Van Peel noemt de situatie acuut. “We kunnen ons geen uitstel meer permitteren. We zijn al zowat twintig jaar bezig met dit dossier en een nieuw referendum opent het perspectief op nog eens 10 tot 15 jaar vertraging. Er is een beslissing genomen en er is nog een heel traject af te leggen”, zegt hij. Ook hij pleit ervoor om de intendant zijn werk te laten doen.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois had maandag de oppositie al opgeroepen om het Oosterweelproject niet meer tegen te werken. Het niet-realiseren kost elke dag een miljoen euro aan stilstaand verkeer, aldus Bourgeois.

Referendum

Volgende week rapporteert de Vlaamse regering over de voortgang in het Oosterweeldossier en de overkapping. Als er tegen die tijd geen doorbraak komt in het dossier, willen de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos de procedure voor een referendum in gang zetten. Ze willen dat het Oosterweeltracé verlegd wordt naar het noorden samen met de volledige overkapping van de Ring.