Nieuw webportaal vergemakkelijkt leven verladers en binnenschippers

Het nieuwe webportaal VisuRis moet de binnenvaart transparanter en gebruiksvriendelijker maken voor gebruikers en logistieke spelers. Handig voor verladers zijn automatische vertragingsmeldingen.

VisuRis is een initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking met waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg. Het nieuwe webportaal werd zaterdag voorgesteld in de haven van Antwerpen. Het moet de al bestaande River Information Services (RIS) toegankelijker maken voor binnenvaartgebruikers en spelers in de logistieke keten. Het gaat om diensten die het verkeers- en vervoersproces optimaliseren op basis van onder meer elektronische navigatiekaarten, scheepvaartberichten en systemen voor elektronische informatie-uitwisseling tussen schip en autoriteit en tussen autoriteiten onderling.

Vertragingsmeldingen

Het webportaal voldoet aan de verschillende Europese RIS-standaarden waardoor het compatibel is met andere haven- en verkeersmanagementsystemen. De software berekent de vaarroute en houdt daarbij rekening met waterstanden, getijden, bedieningstijden en calamiteiten. Als binnenvaartondernemers daarvoor de toelating geven, kan een verlader een schip volgen of automatische meldingen ontvangen als de verwachte aankomsttijd in het gedrang komt. Daardoor kan de binnenvaartplanning geoptimaliseerd worden.

Volgens Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) speelt Vlaanderen met de uitrol van VisuRis een pioniersrol in de EU en geldt het als ‘best practice’ voor andere landen.

Koen Heinen