Eurovignet na 1 april enkel via dienstverlener verkrijgbaar

De invoering van de kilometerheffing op 1 april 2016 zal een invloed hebben op het huidige eurovignet. Vanaf die datum zal het vignet door de Belgische vervoerders niet meer via de huidige kanalen aangevraagd kunnen worden, zegt tankkaartbedrijf DKV.

Sinds een paar jaar moeten de Belgische transporteurs hun eurovignet aanvragen via de gewestelijke administraties. Voor Vlaanderen is dat de Vlaamse Belastingsdienst. Na 1 april 2016 wordt in België het vignet afgeschaft en vervangen door de kilometerheffing voor vrachtwagens. Wil men echter na die datum in Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden (waar het vignet van kracht blijft) kunnen rijden, dan moet men nog steeds beschikken over een vignet.

Vanaf de invoering van kilometerheffing zal men het vignet in België niet meer via de huidige kanalen kunnen verkrijgen. “Dit gaat dan alleen nog via service-aanbieders zoals DKV Euro Service”, meldt het tankkaartbedrijf.

Zoals buitenlanders

Dat bevestigen Philippe Degraef en Lode Verkinderen (resp. Febetra en TLV): België stapt op 1 april 2016 uit de eurovignetconventie en dus mogen de gewesten het vignet niet meer verkopen. De vervoerders moeten wel via een service provider passeren, maar hoeven niet noodzakelijk met een tankkaart te betalen. “Zij zullen het vignet moeten kopen zoals de buitenlanders dat nu in België doen”, aldus Degraef. “Ik zie ze regelmatig aan de Havenlaan bij AGES hun vignet kopen en soms gebeurt dat in cash.”

TLV, die onlangs op een aparte site de leden in de mogelijkheid stelt om kosteloos de domiciliëring van de kilometerheffing te doen, breidt voorlopig de dienstverlening niet uit naar de verkoop van het eurovignet. “Wij hebben het mandaat van de raad van bestuur gekregen om ervoor te zorgen dat de leden geen kosten moeten dragen bij het betalen van die belasting, en daar zijn we volop mee bezig.”

Of men in de toekomst op die website ook het Eurovignet zal kunnen kopen, laat Verkinderen in het midden. Het is voorlopig niet voorzien, maar hij sluit het ook niet uit.

Aanvraag van een nieuw eurovignet

Overigens herinnert DKV eraan dat wanneer een Belgisch wegvervoerder vanaf 1 november 2015 een nieuw vignet aanvraagt, de geldigheidsduur hiervan tot april 2016 zal lopen. “Stel dat het vignet wordt besteld op 20 november, dan zal er een bedrag voor 5 maanden worden afgeschreven. Officieel loopt het eurovignet dan tot 20 april. Deze 20 extra dagen worden achteraf automatisch teruggestort”, zegt het bedrijf.

De vignetten die zijn aangevraagd voor 1 november met een geldigheidsduur van na 1 april 2016 worden niet automatisch gecompenseerd. “Stel: het eurovignet is enkel aangeschaft voor België en de geldigheidsduur loopt tot 1 mei, dan kan er voor die laatste maand terugbetaling worden aangevraagd. Dit gaat dus niet automatisch, maar kan vanaf 1 januari 2016 tot 30 april 2016 via www.eurovignettes.eu. Hier worden geen administratiekosten in rekening gebracht en er hoeven geen bewijsstukken worden ingeleverd”, zegt DKV verder.

Wanneer een Belgische vervoerder in Nederland, Zweden, Luxemburg en Denemarken wil blijven rijden, hoeft hij geen nieuwe aan te vragen maar kan hij het huidige vignet gewoon blijven gebruiken.