Bourgeois bevestigt 100 miljoen euro extra voor wegen

Vlaanderen trekt 100 miljoen euro extra uit voor verbetering van het wegennet, ondanks lager dan verwachte inkomsten uit de km-heffing voor vrachtwagens. Maar dat laatste klinkt eigenaardig, omdat het nog niet mogelijk is om een inschatting te maken.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft de extra investeringen in de wegen maandag aangekondigd tijdens zijn septemberverklaring. “De inkomsten uit de kilometerheffing voor vrachtwagens liggen lager dan verwacht, maar toch handhaven we onze belofte en investeren we 100 miljoen euro extra in de weginfrastructuur. Een nooit geziene verhoging van dit budget”, zei hij.

Echt onverwacht is deze verhoging van het budget niet, in die zin dat minister van Mobiliteit Ben Weyts, die reeds bij de voorstelling van de heffing in mei 2015 had aangekondigd. Toen had hij gezegd dat een gedeelte van de opbrengst – 100 miljoen – zou dienen om extra investeringen te financieren, bovenop het investeringsbudget van 350 miljoen.

In de presentatie van de begroting 2017 die de persdienst van minister van Begroting Bart Tommelein heeft verspreid, staat echter dat de ‘extra investeringsimpuls naar aanleiding van de introductie van de kilometerheffing’ 80 miljoen bedraagt, of 20 miljoen minder. Een verklaring van de woordvoerster van de minister over dit verschil hebben we voorlopig nog niet gekregen.

Lager dan verwacht

In die presentatie worden de inkomsten van de kilometerheffing geschat op 365 miljoen in 2016 en op 426 miljoen in 2017.

Dat Bourgeois zegt dat die inkomsten lager liggen dan verwacht, doet echter de wenkbrauwen fronsen. Bij Viapass, die de kilometerheffing voor de drie gewestregeringen beheert, klinkt de woordvoerder verwonderd. “Het is bijzonder moeilijk om dat nu al in te schatten, omdat er tot nu toe nog maar één volledige, échte maand is geweest sinds de kilometerheffing op 1 april is ingegaan. Er was de paasvakantie, de feestdagen in mei, in juli en augustus was het vakantie en de maand september is nog niet gedaan. Dit laat ons niet toe prognoses te maken voor een heel jaar”, zo zegt de woordvoerder.

Wat hij wel kon zeggen, is dat er ongeveer 2,2 tot 2,4 miljoen inkomsten per werkdag zijn. “Maar dat is voor heel België. Daaruit afleiden hoeveel naar Vlaanderen is gegaan, is eveneens moeilijk omdat er geen verdeelsleutel is. Het zijn de werkelijk gereden kilometers in elk van de drie gewesten die naar hen worden doorgestort.”