Binnenhavens komen met aanbevelingen om multimodaliteit te bevorderen

EFIP, de Europese vereniging van Binnenhavens, heeft aan Europees Transportcommissaris Violeta Bulc de resultaten overhandigd van een studie over multimodaliteit en logistiek in binnenhavens. Het rapport bevat tevens een aantal aanbevelingen.

Het was EFIP-voorzitter Hans-Peter Hadorn die het rapport overhandigde in naam van het ‘Platform for Multimodality and Logistics in Inland Ports’. Binnen dat platform werden in de periode van november 2014 tot augustus 2015 de belangrijkste stakeholders en experts van de binnenhavens, logistiek- en transportbedrijven, operatoren en verladers samengebracht. Bedoeling was de rol te definiëren van de binnenhavens in een geïntegreerde multimodale logistieke keten, als drivers van economische groei en om barrières, good practices en aanbevelingen te definiëren.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling volgens EFIP, is het feit dat met de juiste ‘incentives’ binnenhavens een beslissende rol kunnen spelen in de ontwikkeling van een zeer performant, duurzaam en efficiënt trans-Europees netwerk op het vlak van zowel energie, telecommunicatie als transport.

Volgens de organisatie kunnen binnenhavens dankzij een sterkere positionering binnen de ‘core network corridor’, planning van landgebruik en digitale oplossingen, als bindmiddel dienen om goederenstromen zoveel mogelijk te bundelen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Rode draad

“De rode draad doorheen de studie is de nood aan informatieverzameling en het gebrek aan statistieken over intermodaal transport”, zegt EFIP-director Alexander van den Bosch. “Met de incentives bedoelen we wat nodig is om de barrières te overbruggen. Zo moet er bijvoorbeeld een inhaalbeweging gemaakt worden op het vlak van ICT. Er zijn te weinig real time verkeersinformatie en forecasts. Er is nood aan meer standaardisering”, aldus van den Bosch.

Daarnaast wijst de studie ook op een gebrek aan kwalitatieve infrastructuur en diensten en een te grote fragmentering. “Daarom moeten er voldoende CEF-middelen zijn en moet het TEN-T-netwerk voldoende aansluiten op het verhelpen van bottlenecks. Een andere incentive kan zijn het standaardiseren van informatie en statistieken, bijvoorbeeld vanuit Eurostat. Er moet een systeem komen dat gebruikt kan worden door alle spelers”, aldus de EFIP-director nog.

Tot slot wijst de studie ook op de hoge transport- en opslagkosten als een barrière om multimodaal transport te stimuleren. “In het kader van het Europa 2020-programma zijn voldoende acties mogelijk op het vlak van efficiënte beprijzing en tarieven voor multimodaal transport, steun voor onderzoeksprogramma’s en om de vloot te vergroenen”, zo besluit hij.