Ben Weyts: “Achterstand homologaties weggewerkt”

De Vlaamse Overheid heeft de achterstand bij de Cel Homologaties helemaal weggewerkt. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft fors geïnvesteerd in een inhaalbeweging. Hiervoor is er extra personeel in dienst genomen.

Vorig jaar regende het klachten over de wachttijden bij de Vlaamse dienst homologatie. Hierdoor kon de inzetbaarheid van buitenlandse voertuigen en speciale voertuigen zoals brandweerwagens en ambulances die een individuele typekeuring nodig hebben, lang op zich laten wachten.

Begin 2015 werd na de zesde Staatshervorming de bevoegdheid ‘homologatie’ overgedragen naar de gewesten. Bij de FOD Mobiliteit konden de wachttijden tot drie à vier maanden oplopen, maar na de overheveling moest vastgesteld worden dat het Vlaamse Gewest het nog slechter deed dan vroeger. TLV bond toen de kat de bel aan, onder andere omdat het meer dan zes maanden duurde vooraleer een van haar leden zijn voertuigen kon homologeren (foto).

Volgens minister Weyts erfde Vlaanderen een enorme werkachterstand, maar niet de nodige mensen en middelen. “Sommige wachttijden liepen op tot wel vier maanden. Heel wat KMO’s, maar ook heel wat brandweer- en ambulancediensten, moesten veel te lang wachten op een goedkeuring van hun voertuig.”

Dat blijkt niet helemaal correct: in Vlaanderen verergerden de wachttijden na de regionalisering van de homologaties. In Wallonië werden de wachttijden daarentegen veel korter. Naar verluidt was dat een pervers effect van de staatshervorming: de bevoegde ambtenaren van de FOD Mobiliteit waren hoofdzakelijk Franstaligen, zodat na de overheveling aan Vlaamse zijde er een tekort ontstond aan ambtenaren die de dossiers beheersten. Om daaraan te verhelpen kon Vlaanderen dan ook niets anders dan nieuw personeel aan te werven.

Inhaalbeweging

Naar aanleiding van AutoTechnica, de vakbeurs voor autoprofessionals, kondigde Weyts aan dat hij in ‘een serieuze inhaalbeweging’ investeerde. “Er werden vier extra medewerkers in dienst genomen. Voor aangepaste voertuigen categorie M1, zoals ziekenwagens, kwam er met iFAST een versneld traject zonder wachttijd. Het homologatieproces werd gemoderniseerd en gedigitaliseerd met een investering van 600.000 euro. Met nog eens 58.000 euro werd externe consultants ingeschakeld om het moderniseringsproces te begeleiden. Voor een verdere verbetering van de homologatie werd voor 2016 nog eens 1,2 miljoen euro vastgelegd”, aldus een communiqué.

Volgens Weyts zijn de wachttijden voor een homologatie nu genormaliseerd. “Bij individuele goedkeuringen via de keuring is de wachttijd gehalveerd van 12 naar 6 weken. Bij NKS (Nationale Kleine Serie, voor een groter aantal gelijkaardige voertuigen) is de wachttijd zelfs verminderd naar 5 weken. Ook de wachttijden voor de audits van fabrikanten zijn gehalveerd van 12 naar 6 weken. Voor andere dossiers schommelt de afhandelingstijd rond de 2 tot 3 weken, en er wordt gewerkt aan nog verdere reductie”, klinkt het.