VIM wordt in AMS geïntegreerd

Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit gaat op in de Antwerp Management School. Dat is beslist, heeft Flows vernomen. Na Flanders Inshape wordt het VIM de tweede lichte structuur die AMS integreert en daarbinnen een nieuw ‘competence center’ wordt.

Christian Leysen, voorzitter van AMS, heeft tegenover Flows bevestigd dat de raden van bestuur van AMS en VIM eerder deze week formeel het akkoord hebben goedgekeurd om het Vlaams kenniscentrum voor mobiliteit te integreren in AMS.

“Vandaag sturen wij een brief naar de Vlaamse regering om haar daarover te informeren”, zegt hij.

Volgens Koen Valgaeren, directeur van het VIM, is de Vlaamse overheid al ingelicht over de plannen. “De kabinetten zijn al geïnformeerd en ze zijn ook betrokken geweest bij het proces. Overigens, in de raad van bestuur van het VIM heeft de overheid drie zetels en zijn er twee waarnemers van VLAO (red. het gefuseerde IWT en Agentschap Ondernemen). 

Volgens Valgaeren start vandaag dus de formele procedure. Vandaag worden ook de VIM-leden ingelicht.

Leysen verwacht dat een formeel akkoord en een afstemming over de praktische modaliteiten met de Vlaamse regering er tegen het einde van het jaar zal zijn. “Wij verwachten geen problemen, omdat deze integratie in de richting gaat van wat de Vlaamse regering wil”, aldus de AMS-voorzitter.

'Lichte structuren'

Hij doelt daarbij op de eerdere beslissing van de Vlaamse regering om het aantal ‘lichte structuren’ af te bouwen en te mikken op een beperkt aantal zogenaamde ‘speerpuntclusters’. Daar zijn bijvoorbeeld de logistiek, de chemie, de agrovoedingsindustrie en de innovatieve materialen bij, maar niet de mobiliteit. Een gevolg van deze beslissing was dat het VIM, samen met twee andere ‘lichte structuren’ waarvan de steunovereenkomst op 31 december 2015 afliep, dit jaar geen financiële steun van de Vlaamse regering meer krijgen voor hun werkingskosten.

Een van die drie lichte structuren was het Kortrijkse kenniscentrum voor industrieel design Flanders InShape. Dat voelde de bui eerder al hangen en in oktober 2015 ging het zo op in AMS. Met het VIM wordt nu een gelijkaardige integratie doorgevoerd, wat het voortbestaan van het kenniscentrum, zij het in een andere vorm, veiligstelt.

Na de beslissing van de Vlaamse regering om het VIM geen structurele steun meer te geven, was Valgaeren overigens door de raad van bestuur belast met het zoeken naar private partners om de basiswerking te bestendigen.

“Na maanden van intense verkenning van de markt en tal van onderhandelingen, bleek AMS de sterkste troeven in handen te hebben. Het heeft immers een duidelijke bedrijfsvisie die ook het VIM aanspreekt, de bedrijfscultuur matcht en er zijn mogelijkheden van synergie. Tevens versterken beide partijen mekaar op internationaal vlak en in start-up opportuniteiten. Het VIM kan voor AMS een belangrijke nichewerking opvullen”, aldus Valgaeren.

“De komende weken worden een aantal praktische zaken verder uitgewerkt. Nu al staat vast dat zowel het personeel van het VIM als de locatie in Limburg behouden blijven en ook en dat de lopende projecten en opdrachten van het VIM verder worden opgevolgd en uitgevoerd”, zegt hij. 

Meer expertise

“Mobiliteit is vandaag een van de grootste uitdagingen. Door de krachten te bundelen, komen we tot een win-winsituatie voor de bedrijven, de bevolking en de maatschappij”, aldus Leysen. Hij zegt om drie redenen blij te zijn met dit samengaan: “Het versterkt de expertise van AMS inzake mobiliteit van goederen en mensen; het geeft ons een ankerpunt in Limburg; en wij beschikken zo over een pool van talent in heel Vlaanderen.” Volgens hem was de integratie van Flanders InShape zeer succesvol, en kan zo de werking van AMS verder verbreed worden.

Dat VIM geen opleidingen geeft, doet niets terzake. “AMS geeft opleidingen, dat is waar, maar wij doen ook aan research en innovatie. Wij begeleiden ook bedrijven in hun groeifase. In die zin is VIM dan ook perfect aanvullend”, aldus Leysen. Hij citeert daarbij de successen van VIM met het Watertruck-project en het project rond duurzame stadsdistributie, dat de basis vormde van de startup CityDepot (red. dat nu een dochter van bpost is).

Lopende projecten gaan door

Tevens benadrukt Leysen dat ook alle lopende projecten gewoon doorgaan. “Er bestaat ook ruimte om bijkomende projecten op te starten. Ook binnen AMS zal VIM een kweekvijver voor nieuwe ideeën blijven”, klinkt het.

AMS beschikt binnen haar researchafdeling over een aantal ‘competence centers’. Die hebben zogenaamde ‘kennispartners’ die zorgen voor co-creatie van kennis en vaardigheden in momenteel een negental domeinen, zoals 'next generation work’, 'corporate responsibility', 'creative industries', 'next generation industry' en 'supply chains of the future'. Daar komt mobiliteit dus als tiende bij.