Douane zit samen met bedrijven over stroomlijnen e-commerce

Samen met de douane willen de vrachtluchthavens en de Antwerpse havengemeenschap uniforme regels en procedures over e-commerce afspreken. Ons land kent een grote achterstand ten opzichte van de buurlanden, in het bijzonder Nederland.

Op initiatief van Kristian Vanderwaeren, directeur-generaal van de Belgische douane, kwamen in het kader van het nationaal overlegforum enkele belangrijke stakeholders uit de luchtvracht, maritieme transportsector, handel en distributie samen om de Belgische achterstand over e-commerce weg te werken. Tegen eind dit jaar wil men uniforme werkwijzen en afspraken vastleggen. Nu al zijn er verschillende initiatieven, maar nog geen algemene regels.

Eerst het goede nieuws. Volgens cijfers van Comeos, de federatie voor handel en diensten, groeide de online handel in België met 15%, goed voor 7,43 miljard euro. BeCommerce, de Belgische vereniging voor e-commerce bedrijven spreekt zelfs van 9,1 miljard euro. Maar 53,7% van de online bestedingen werden in het buitenland verwerkt, waardoor België heel wat arbeidskansen verliest. Omdat een op de drie eigenaars van een .be-website Belgisch is, verliest de Belgische staat volgens Comeos ook nog eens een miljard euro aan btw-inkomsten. Een uniforme aanpak van e-commerce in ons land dringt zich dus op.

Controle versus snelheid

De oefening van de douane en enkele grote private partners concentreert zich op de e-commerce met goederen van buiten de Europese Unie. Voor de douane is controle het belangrijkste aspect. De veiligheid van de goederen binnen het Belgische goederennetwerk en ook de fiscale controle moeten voor hen gevrijwaard blijven. Voor de transportsector is de snelheid waarmee goederen vrijgegeven worden cruciaal. Uniforme werkwijzen kunnen niet alleen voor de douane maar ook de hele logistieke sector tijds- en efficiëntiewinsten opleveren.

In eerste instantie wordt daarom gekeken naar de luchtvrachtsector. Gezien de typische snelheid van leveringen via luchtvracht, heeft deze sector – voornamelijk in Luik – de meeste expertise opgebouwd. Toch zouden die procedures nog te veel ‘à la tête du client’ zijn. Volgens Jan Van Wesemael van Alfaport-Voka komt er voor de zeehavens nog een extra aspect van opslag bij kijken. Kunnen containers vol goederen in bulk bijvoorbeeld opgeslagen worden tot de consument individuele bestellingen plaatst? Over deze vragen buigt het handvol partners zich.

Nederland gidsland

Er wordt niet alleen in eigen land gekeken naar goede voorbeelden. In Nederland is e-commerce groter en veel beter uitgewerkt. Onze noorderburen voerden vorig jaar een vereenvoudigde aangifte voor e-commerce in: VENUE. Deze vereenvoudigde aangifte voor in- en uitvoer van goederen kwam er specifiek op maat van de e-commerce industrie. E-commerce was vorig jaar in Nederland goed voor 20,16 miljard euro, meer dan dubbel zo veel als in België. Het initiatief van de douane komt dus geen dag te vroeg.

Kasper Demol